14/7/11

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΑΝΙΑ, ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΚΟΜΟΙΡΕ ΚΑΓΙΑΛΕ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΦΤΙΑΞΑΝΕ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ, ΘΑ ΣΗΚΩΝΟΣΟΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ...
To κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Εφορία, το Νομαρχιακό μέγαρο, οι Αγιοι Απόστολοι αλλά και όλες οι παραλίες, το φρούριο του Ιτζεδίν, ένα μεγάλο μέρος των Τάφων των Βενιζέλων, η πισίνα του Ξενία είναι μερικά μόνο από τα ακίνητα που ανήκουν στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ή στον ΕΟΤ και τα οποία, με την ψήφο των τοπικών μας βουλευτών, περνούν στα χέρια του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου το οποίο θα έχει το ελέυθερο να τα πουλήσει, όπου και όσο κρίνει προκειμένου να πληρωθούν οι πιστωτές που με εξαπάτηση έστησαν την ελληνική κρίση και χωρίς να ρωτήσει ούτε την ελληνική βουλή ούτε τους έλληνες πολίτες. Επίσης με προεδρικά διατάγματα τ μπορεί να τροποποιούνται εγκεκριμένα Ρυθμιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ και άλλα σχέδια χρήσεων γης, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την αποτελεσματική αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων  ενώ, μπορεί να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και σχέδια πόλεως, καθώς και πολεοδομικές μελέτες ή/και να καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για τα εντός σχεδίου πόλεως δημόσια ακίνητα, ακόμη και κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες στην περιοχή όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, προκειμένου να αποδοθεί ο βέλτιστος πολεοδομικός-επενδυτικός προορισμός στο προς αξιοποίηση ακίνητο! Δεν πρόκειται δηλαδή να μείνει τίποτα όρθιο, ενώ ακυρώνονται όλες οι αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο!
    Το ερώτημα που μένει είναι, επί ποίου “εδάφους” θα γίνει η ανάπτυξη; Τί λόγο ύπαρξης θα έχει η τοπική αυτοδιοίκηση (πέραν του διακοσμητικού) και τί ρόλο θα παίξουν στα τοπικά πράγματα οι βουλευτές, όταν δεν θα υπάρχει πεδίο ανάπτυξης αφού δεν θα υπάρχει πουθενά δημόσιο συμφέρον; Για ποιό λόγο να λειτουργούν οι Καλλικρατικοί θεσμοί, οι Πολεοδομικές και άλλες υπηρεσίες, όταν άλλοι θα αποφασίζουν για τις βασικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις που θα ορίζονται με βάση την αξιοποίηση των εκάστοτε «φιλέτων»;


    Ο εφαρμοστικός νόμος για το Μεσοπρόθεσμο τον οποίον ψήφισαν και οι δικοί μας, κύριοι Δαμιανάκης, Βαλυράκης και η κ. Κουρουπάκη, προβλέπει μεταξύ άλλων ότι «Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις....»
    Στο δεύτερο κιόλας άρθρο του νόμου ξεκαθαρίζεται ρητά και κατηγορηματικά ότι τα έσοδα του Ταμείου πάνε αποκλειστικά και κατευθείαν στους πιστωτές.
    Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου ορίζεται ότι «η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί».
    Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 περιγράφεται : «Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα:
α. Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
β. Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.
γ. Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995».
    Το Πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβανει το σύνολο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, το σύνολο του Δημόσιου πλούτου της χώρας, Το 100% της ακίνητης περιουσίας, τη διαχείριση του πόσιμου νερού, τα μεταλλευτικά δικαιώματα, το υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου, τα περιφερειακά αεροδρόμια, τους αυτοκινητόδρομους, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όλες τις Τράπεζες και τις ΔΕΚΟ, κερδοφόρες και μη (στοιχεία της Ελευθεροτυπίας για το πρόγραμμα αποκρατικοποιησεων).
    Αυτές τις υπηρεσίες προσέφεραν στην τοπική κοινωνία, ψηφίζοντας το μεσοπρόθεσμο και τον εφαρμοστικό του νόμο, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ των Χανίων, πέρα από την εξυπηρέτηση χιλιάδων πελατών – συντηρώντας έτσι, ακόμα και σήμερα ένα κοινό που θα συνεχίσει να τους ψηφίζει, ακόμα κι αν έχουν διαπράξει το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της πατρίδας τους. 


 Περισσότερα | στη σελίδα μας στο facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates