9/3/12

Μείωση Δημοτικών Τελών σε Τρίτεκνους

Με την 6/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, όπως αυτή επικυρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, εγκρίθηκε η Μείωση Δημοτικών Τελών Καθαριότητας μέχρι 50% σε Τρίτεκνους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ:
1)      Να είναι Δημότες του Δήμου Χανίων.
2)      Να έχουν κατοικία μικρότερη των 150m2.
3)      Να έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 25.000€.
4)      Να είναι τρίτεκνοι

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1)      Αίτηση
2)      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3)      Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η.
4)      Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ή Ε1 έτους 2011.
5)      Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
6)      Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση αλλαγής χρήσης.
7)      Οικοδομική άδεια ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή ενοικίου που να αναγράφονται τα  τ.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/σνη Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (τηλ. 28213-41756).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates