14/1/14

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης του Μέτρου 112-Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων ανακοινώνει την 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του μέτρου 1.1.2 ¨Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013.
Το Μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι διαθέσιμες πιστώσεις του Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για την Περιφέρεια Κρήτης, για το έτος 2014 είναι 22.800.00 ευρώ.
Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης –φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 18-3-2014 έως 16-5-2014.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας (σε δυο αντίγραφα) στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου μόνιμης κατοικίας.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
-στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων, Αγυιά, τηλ. (28213) 46530 και (28213)46532,
-στη δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
-στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης www.apdkritis.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates