3/4/14

Συνάντηση του υποψηφίου Δημάρχου Γιάννη Σαρρή με προσωπικό και στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ

Με προσωπικό και στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ συναντήθηκαν μέλη και ο επικεφαλής της Πρωτοβουλίας Πολιτών και υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης Σαρρής. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ότι η ΔΕΔΙΣΑ αποτελεί μονάδα - πρότυπο, σε μεγάλο βαθμό χάρη στις προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού της. Κατά συνέπεια προτεραιότητα αποτελούν η ενίσχυση και διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της, καθώς και η αναβάθμιση και διεύρυνση του κύκλου δραστηριοτήτων της, ενισχύοντας το ρόλο των εργαζομένων στις αποφάσεις για τη λειτουργία της επιχείρησης.
Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τις προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης, επείγουσα επανεξέταση απαιτούν οι εργολαβικές συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες σε ό,τι αφορά το κόστος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τις εφαρμοζόμενες εργασιακές σχέσεις, με σκοπό την προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των απασχολούμενων στους ιδιώτες που αναλαμβλάνουν έργο καθαριότητας. Επανεξέταση απαιτείται και στο θεσμικό καθεστώς που διέπει τους ΦΟΔΣΑ (τοπικές μονάδες διαχείρισης όπως η ΔΕΔΙΣΑ), που σήμερα βρίσκονται υπό ομηρία με κίνδυνο ακόμη και να σταματήσει η αποκομιδή των απορριμμάτων. Μάλιστα, εξαιτίας του θεσμικού κενού που υπάρχει και της έλλειψης χρηματοδότησης και προτεραιοτήτων του Δήμου οι επισφαλώς εργαζόμενοι στον ιδιώτη δεν είχαν πληρωθεί για τρεις μήνες. Από την πλευρά της δημοτικής κίνησης διαπιστώνεται ότι την περίοδο της δημαρχίας του κ. Σκουλάκη ο Δήμος Χανίων ήταν από τους πρώτους που «αξιοποίησε» τους Νόμους που ευνοούν την ανάθεση της καθαριότητας των δημόσιων χώρων σε ιδιώτες. Η εμπειρία έδειξε πως αυτός ο προσανατολισμός της απερχόμενης δημοτικής αρχής μπορεί να ωφελήσει τους ιδιώτες εργολάβους και όχι την καθαριότητα της πόλης. Για το λόγο αυτόν, άλλωστε, οι σχετικοί διαγωνισμοί καταγγέλθηκαν δημόσια από τους εργαζόμενους στο Δήμο.
Όσον αφορά τη στρατηγική της δημοτικής κίνησης στο θέμα της καθαριότητας στα όρια του Δήμου Χανίων, τονίζεται ότι βασικός στόχος της δημοτικής κίνησης Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί, καταρχήν, η μείωση της ποσότητας των παραγόμενων σκουπιδιών, αφού με την επίτευξη αυτού του στόχου μειώνονται τα κόστη στο Δήμο, και κατ' επέκταση στους πολίτες, και μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στόχος για τον οποίο απαιτείται χρόνος και συμμετοχή από τους πολίτες. Βασικά μέτρα που χρειάζεται να παρθούν σε αυτή την κατεύθυνση και σε συνεργασία με τη ΔΕΔΙΣΑ, είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εκτεταμένου και συνεχούς προγράμματος ενημέρωσης με κύρια ομάδα-στόχο την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συστήματος διαφορικής τιμολόγησης δημοτικών τελών στις επιχειρήσεις που εθελοντικά θα ακολουθήσουν πρόγραμμα διαχωρισμού των απορριμμάτων τους με βάση οδηγίες που θα εκδοθούν ανά κατηγορία επιχείρησης.
Άλλα μέτρα άμεσης βελτίωσης της διαχείρισης των απορριμμάτων με θετικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποτελούν: Η δημιουργία εργαστηρίου συντήρησης κάδων και η διατήρηση, εκεί, αποθέματος κάδων από όπου θα αντικαθιστώνται αυτοί που έρχονται για επισκευή, καθώς και η αγορά κινητού πλυστικού μηχανήματος για τους κάδους. Η δημιουργία και λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης μπάζων στο χώρο της ΔΕΔΙΣΑ. Η ενοποίηση του έργου της αποκομιδής υπό τη ΔΕΔΙΣΑ και η δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης. Η δημιουργία αστικού κέντρου διαλογής - επισκευής - διάθεσης μεταχειρισμένων (π.χ. ρούχων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και επίπλων).
Από την πλευρά τους, ο υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης Σαρρής και οι συνεργάτες του δεσμευτήκαν ότι στο εκλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού θα περιλαμβάνεται πλήρες σχέδιο για μια σύγχρονη, οικονομική, περιβαλλοντικά προσεκτική και αποδοτική διαχείριση των αστικών απορριμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates