27/8/12

Πρόταση για την αξιοποίηση (αντί του ξεπουλήματος) του Λιμένα Σούδας

Του Μιχάλη Βλαχάκη
Μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Σούδας

Με την αξιοποίηση των επενδυτικών προτάσεων ΣΔΙΤ επιστρέφουν στην τοπική κοινωνία πολλαπλά οφέλη, μεσω έργων και υπηρεσιών  που γινονται απο ιδιωτικα κεφάλαια,  διατηρώντας ταυτόχρονα τον  δημοσίο χαρακτήρας του Έργου!!!
Απο την άλλη το ΤΑΙΠΕΔ, εγγυάται το ΟΡΙΣΤΙΚΟ και ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ του αμυθητου Θησαυρού του τόπου μας,  που ονομάζεται Λιμενας Σουδας!!!!!!
Για του λόγου το αληθές τα άρθρα που διέπουν το ταμείο αποκρατικοποιήσεων:

Άρθρο 1, παρ. 2: Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 2, παρ. 4: Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα: Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άλλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας,συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.

Άρθρο 2, παρ. 7: Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ' οιονδήποτε τρόπο!!!!!


Η Πρόταση......

Το μέλλον της Σούδας έρχεται από την θάλασσα.

Η Σούδα επί δεκαετίες ¨αναπτυσσόταν¨ με βάση τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ή γενικότερα την ένταξη της  στον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας μας και του ΝΑΤΟ. Για προφανείς ιστορικούς και πολιτικούς λόγους, η εμπορική  αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα του Λιμανιού της Σούδας έμεινε στη σκιά των στρατιωτικών και αμυντικών σχεδιασμών. Σήμερα το ζητούμενο είναι η ώθηση της εμπορικής, τουριστικής, ναυταθλητικής και αλιευτικής  δραστηριοποίησης του λιμανιού της Σούδας. Το Λιμάνι μας αποτελεί ένα από τα λίγα λιμάνια οπού είναι χωρισμένο το εμπορικό από το επιβατικό τμήμα και είναι χωροθετημένες όλες οι χρήσεις του με την εγκεκριμένη μελέτη  του λιμενολόγου κ.ΡΟΓΚΑΝ. Έτσι μπορούν να αναπτύσσονται ταυτόχρονα οι πολυποίκιλες χρήσης του χωρίς να εμποδίζει η μία την άλλη εξαιτίας της έκτασης του και των φυσικών του δυνατοτήτων.
Καθαυτών τον τρόπο μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά η επιβατική η εμπορική η τουριστική η αλιευτική η ναυταθλητική καθώς και  η στρατιωτική χρήση του λιμανιού της Σούδας λόγω και των θετικών στοιχείων που απορρέουν από τις  διατάξεις του Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας ISPS code (International Ship and Port Security Code).

Οργανισμός Λιμένος Σούδας Α.Ε.
(Εταιρική Ταυτότητα)

Προτεραιότητα μας  το θεσμικό πλαίσιο  που θα διέπει ένα σύγχρονο Οργανισμό Λιμένα και ο χαρακτηρισμός του  ως Λιμάνι Διεθνής Σημασίας. Είναι ιστορικό καθήκον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  να αποκτήσει το Λιμάνι της Σούδας ένα σύγχρονο Οργανισμό, Ανώνυμη Εταιρία που θα μπορεί να εγγυηθεί την ανάπτυξη, την σωστή λειτουργία και την διαχείριση του  λιμένα,  καθώς και την οργανική σύνδεση του με τον κοινωνικό, οικονομικό και πολεοδομικό ιστό της πόλης της Σούδας.
Είναι επιβεβλημένο στις μέρες μας να μιλάμε με όρους σύγχρονης διαχείρισης και χρηματοδότησης και όχι με τα απηρχαιωμένα πλαίσια που διέπουν το υφιστάμενο καθεστώς διοίκησης του Λιμανιού.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, μας παρέχει τα εχέγγυα ώστε να αναπτύξουμε ένα ευέλικτο οργανισμό, με νέα εταιρική κουλτούρα, περισσότερο εξωστρεφή, αποτελεσματικό και αποδοτικό. Προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες του. Οι αρχές τις συνεργατικότητας και εμπιστοσύνης θα είναι η πυξίδα μας ώστε ο Λιμένας Σούδας να καταστεί ένας Οργανισμός με σύγχρονες δομές και αντιλήψεις, με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.
Σκοπός της Εταιρείας θα είναι
Η διοίκηση και η εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσίας της Ζώνης Λιμένα.
Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση και η ανάπτυξη του Λιμένα.
Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης επιβατών, οχημάτων, φορτίων.
Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.
Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με τις δραστηριότητες του Οργανισμού Λιμένα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εντάσσονται στην εθνική λιμενική πολιτική.
Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο καθώς και κάθε άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ο σχεδιασμός και η οργάνωση  λιμενικών εξυπηρετήσεων.
Η αναβάθμιση των παρερχομένων υπηρεσιών και υποδομών μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού.
Η μέριμνα αισθητικής και λειτουργικής διάρθρωσης του λιμένα.
Η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του Λιμένα και τους Τοπικούς Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας.

Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα  (Σ.Δ.Ι.Τ)

Η Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα  είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο  για την δημιουργία υποδομών, συμπληρωματικός τρόπος παραγωγής δημοσίων έργων όπου επικουρικά με τους υφιστάμενους θα λειτουργήσει αποτελεσματικά για την εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδιασμού για το Λιμάνι της Σούδας.
Καθαυτών τον τρόπο μπορούμε να κινητοποιήσουμε πρόσθετους πόρους από Ιδιωτικά Κεφάλαια για την συνεκμετάλλευση αναπτυξιακών έργων πνοής για τον τόπο μας, όπως είναι: 
Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών. 
Πρόσθετες εγκαταστάσεις για  την διοργάνωση Διεθνών Ναυταθλητικών αγώνων.
Ξενοδοχειακά καταλύματα.
PARKING στο επιβατικό Λιμάνι.
Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας.
Πρόταση για την δημιουργία Μαρίνας Τουριστικών Σκαφών Αναψυχής
Δημιουργία Μαρίνας Τουριστικών Σκαφών Αναψυχής, όπως αυτή προβλέπεται στη ήδη υπάρχουσα μελέτη , με αρχική πρόβλεψη 400 θέσεων, με δυνατότητα επέκτασης στις 1000, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη των παράπλευρων δραστηριοτήτων (καταστημάτων, ξενοδοχειακών καταλυμάτων κτλ), που συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν τη λειτουργία της Μαρίνας, στην εγγύς της Μαρίνας περιοχή. 
Δημιουργία των παράπλευρων δρόμων για διευκόλυνση της προσβασιμότητας.

Πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση

Έσοδα για τον Δήμο και δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Ανάπτυξη του θαλλάσιου Τουρισμού και προσέλκυση υψηλού εισοδήματος Τουριστών.
Τα οφέλη που θα προκύψουν θα μοιραστούν σε όλες τις όμορες περιοχές με τεράστια οφέλη για τις τοπικές Κοινωνίες.

Βιομηχανια Κρουζιερας.....

Ο δικός μας σχεδιασμός πρεπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

1. Αξιολόγηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στην κρουαζιέρα.

2. Εκπόνηση αξιολογητικής έκθεσης που θα καθορίσει την εξέλιξη και θα τεκμηριώσει περαιτέρω τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του λιμανιού σε σχέση με την κρουαζιέρα που θα περιλαμβάνει:

• Εξελίξεις που δημιουργούν πιθανές ευκαιρίες για την Σουδα

• Αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων, για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συνεργασίας μεταξύ λιμανιού και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού σε τρίτους, ώστε να επιτευχθεί το ανταγωνιστικότερο δυνατό επίπεδο συνλειτουργίας, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Σουδας ως λιμανιού κρουαζιέρας.

• Σχέδιο εφαρμογής marketing με σωστή πληροφόρηση των εταιριών.

3. Συνεργασία στην παραγωγή ενός εξειδικευμένου εντύπου υπό μορφή “manual” που θα αποτελέσει εργαλείο για αρχιπλοιάρχους, σχεδιαστές δρομολογίων, υπεύθυνους δραστηριοτήτων ξηράς κλπ των εταιριών κρουαζιέρας, αλλά και τεκμήριο καλής έξωθεν μαρτυρίας για την φιλικότητα του Ο.Λ.Σουδας προς την κρουαζιέρα.

4. Συνεργασία στην παραγωγή εντύπων (π.χ. στοχευμένη μπροσούρα), καταχωρήσεων και άλλων μέσων προώθησης ειδικής στόχευσης που θα προκύψουν.

5. Δικτύωση με τους γενικούς πράκτορες που εκπροσωπούν τις κύριες εταιρίες κρουαζιέρας στην Ελλάδα, με σκοπό τη συνεργασία για την προώθηση του Λιμένα.

6. Δημόσιες σχέσεις με τη διεθνή βιομηχανία της κρουαζιέρας και του κλάδου γενικότερα. Επαφές του Ο.Λ.Σ με εταιρίες κρουαζιέρας.

7. Συνεργασία σε όποιες προωθητικές κινήσεις αποφασιστούν σχετικά με εκδηλώσεις ή διοργανώσεις του κλάδου.

8. Συνεργασία στην οργάνωση περιπτέρων και άλλων προωθητικών ενεργειών (συνέδρια, διεθνείς εκδηλώσεις του κλάδου κλπ).

9. Συνεργασία σε πρόγραμμα ενημέρωσης – εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας ώστε να επιδιώκονται στόχοι κοινής αποδοχής και με πλήρη γνώση και αντίληψη των ωφελειών.

10. Υλοποίηση συνεργασιών marketing με γειτνιάζοντες προορισμούς, δίκτυα λιμανιών κλπ και σχεδιασμός κοινών δράσεων.

Τέλος ένα φιλόδοξο αλλά μακρόπνοο σχέδιό μας θα είναι η μετά από διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης homeporting για το λιμάνι μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή.

Home Port

Σταθμός αποεπιβίβασης επιβατών κρουαζιεροπλοίων μπορεί πλέον να γίνει το λιμάνι της Σουδας.
Αυτό σημαίνει πως οι κρουαζιέρες που θα κάνει στη Μεσόγειο, ένα από τα κρουαζιερόπλοια  θα ξεκινούν και θα ολοκληρώνονται στη Σουδα.
Είναι απαραίτητο να υπάρχουν αίθουσες αναμονής και πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
Η λειτουργία του λιμένα ως «home port» θα συμβάλει στην αύξηση των αφίξεων στα Χανιά  καθώς χιλιάδες άτομα θα έρχονται με τσάρτερ στα Χανιά μας, προκειμένου να επιβιβαστούν στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο και να κάνουν επταήμερο ταξίδι στη Μεσόγειο.
Θα πρέπει δηλαδή το λιμάνι του νησιού να πληροί τα τυπικά κριτήρια που ορίζει ο κώδικας ISPS. 
Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει αίθουσα αναμονής καθώς και καταστήματα Duty Free. 
Μόνο η διακίνηση χιλιαδων ανθρώπων κάθε εβδομάδα από την Σουδα είναι μεγάλη υπόθεση. Θα αυξηθούν οι διανυκτερεύσεις. Θα δοθεί άλλη ώθηση στο νησί μας. Δεν είναι απλά μια τονωτική ένεση στον τουρισμό μας αλλά κάτι περισσότερο. Θα πρέπει όλοι να τρέξουμε να καλύψουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν και να μην χάσουμε την ευκαιρία.....

Η νέα τάση στον ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών κρουαζιέρας στηρίζεται περισσότερο από ποτέ στην ελκυστικότητα και στην καλή εκτέλεση των προγραμμάτων στεριάς και γι`αυτό η ποιότητα της συνεργασίας που προσφέρουν οι προορισμοί αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής.

Επίσης καθώς τα προγράμματα στεριάς βρίσκονται στο επίκεντρο της κερδοφορίας των εταιριών στη Μεσόγειο ένας άλλος λόγος που επιλέγουν ένα λιμάνι έχει να κάνει και με το πόσες φρέσκιες ή ασυνήθιστες τουριστικές δραστηριότητες μπορεί να προσφέρει.

Γι`αυτό δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε στα κλασικά μας θέλγητρα, αλλά πρέπει να επιστρατεύσουμε φαντασία και κόπο για να βρούμε τρόπους να προσφέρουμε καινούργια πράγματα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κρουαζιέρας μέσω της παγκόσμιας βιομηχανίας, έχει κάνει καμπάνιες και έχει αναδείξει τη χώρα μας στο εξωτερικό σαν τουριστικό προορισμό.

Ο βασικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η χώρα μας σαν βάση κρουαζιέρας, αφού και την επόμενη δεκαετία προβλέπεται σημαντική αύξηση από την Ευρώπη.

• Να γινουν διορθωτικές παρεμβάσεις στον υπάρχοντα   τερματικό σταθμό για καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών (παροχή Wi Fi, μίσθωση τουριστικών λεωφορείων για μεταφορά, λειτουργία καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών κτλ.

•Υλοποίηση του έργου ISPS (κώδικα ασφαλείας) αναγκαίου για τη λειτουργία του Λιμανιού, η εφαρμογή του οποίου είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να επιλεγεί ένα λιμάνι σαν προορισμός.

•master plan ώστε να είναι εφικτές οι όποιες προοπτικές μπορούν να ανοιχτούν μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ).

Κινητοποίηση φορέων

Όμως ό,τι και να κάνουμε εμείς δεν αρκεί για να αναπτυχθεί ο θαλάσσιος τουρισμός ώστε να έχουμε πραγματικά οφέλη.
Η κινητοποίηση φορέων είναι απολύτως αναγκαία. Χωρίς ενεργό συμμετοχή σε δράσεις δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Θα πρέπει να αναδειχθεί τόσο η πόλη, όσο και η ευρύτερη περιοχή, γιατί κρουαζιέρα δεν είναι μόνο το λιμάνι, αλλά πολύ περισσότερο ότι συμβαίνει έξω απ`αυτό.

Η κρουαζιέρα είναι πρώτα εισαγόμενος τουρισμός και μετά κλάδος της ναυτιλίας. Τουρισμός και Ναυτιλία όμως μπορούν και πρέπει να συνυπάρξουν. Πρέπει γιατί μαζί με το αεροδρόμιο αποτελούν την μοναδική ίσως αναπτυξιακή προοπτική για το τόπο και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον εμπορικό κόσμο της πόλης.

Η προωθητική προσπάθεια του Ο.Λ.Σ. για την κρουαζιέρα έχει ως υπόβαθρο μια τεχνοκρατική αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχει ως υποδομή, ως θέση σε σχέση με εμπορικά δρομολόγια και ως σημείο πρόσβασης σε κερδοφόρες δραστηριότητες στεριάς. Προτείνουμε λοιπόν να εξεταστεί ή όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάδειξη των εναλλακτικών που υπάρχουν ή που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με σκοπό τον εμπλουτισμό της ελκυστικότητας της Σουδας από την άποψη της δυνητικής απόδοσής της για τις εταιρίες.

Η κρουαζιέρα είναι ένα κυκλικό ταξίδι και πρέπει όλοι οι κρίκοι της λιμενικής βιομηχανίας να παρέχουν τις ίδιες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με σύγχρονες υποδομές και ασφάλεια.

Στην τουριστική βιομηχανία της περιοχής ο θαλάσσιος τουρισμός και η περιηγητική κρουαζιέρα μπορούν να συμμετέχουν με υψηλά ποσοστά και να κάνουν τη διαφορά για την Σουδα.

Στις θετικές προοπτικές των επόμενων ετών οφείλουμε να ανταποκριθούμε με νέες υποδομές και νέες υπηρεσίες ιδιαίτερα στον πολιτισμό και την αναψυχή.

Η κρουαζιέρα είναι ναυτιλία, τουρισμός και πολιτισμός αθροιστικά. Και στα τρία αυτά πεδία θα πρέπει με δυναμικές πολιτικές να δημιουργήσουμε τα επόμενα χρόνια θετικές προοπτικές για την περιοχή μας.

Ο τόπος μας διαθέτει όλα όσα ένας επιβάτης, σύγχρονος περιηγητής επιθυμεί.

Είναι δική μας ευθύνη να τον προσελκύσουμε και να τον εξυπηρετήσουμε με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Στην προσπάθεια αυτή Ο.Λ.Σ. Α.Ε., Δήμος Χανιων και φορείς της τοπικής κοινωνίας οφείλουμε να συστρατευτούμε.
Είμαστε εξαναγκασμένοι να πετύχουμε κάνοντας ένα δυναμικό βήμα προς τα εμπρός.

Ιχθυοκαλλιεργητικός Σταθμός Σούδας

Πόλο θαλάσσιας έρευνας θα αποτελέσει  ο Δήμος μας  μέσα από ένα επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο όταν αυτό θα ολοκληρωθεί πλήρως, στην περιοχή Πέρα Πλατάνι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο εξαιρετικής σημασίας με πρόβλεψη δημιουργίας πρότυπης μονάδας παραγωγής νέων ειδών ψαριών, συνεδριακό χώρο, εξειδικευμένα εργαστήρια, κυψέλες εγκαταστάσεις 10 επιχειρήσεων με κτηριακές υποδομές 1.200 τ.μ. Επίσης σε έκταση 30 στερεμάτων στην θαλλάσια περιοχή  θα γίνει μονάδα ιχθυοκλωβών.
Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Δήμο Σούδας, τις εταιρείες Νηρεύς και  Ζήνων.
Η επένδυση αυτή θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας ενώ παράλληλα  θα αναπτυχθούν μια σειρά από παρεμφερής δραστηριότητες, όπως καταδύσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλιείας ενώ με την πάροδο του χρόνου θα αποκτήσει μια ευρύτερη παρουσία  και δυναμική από τα στενά πλαίσια ενός επιστημονικού εργαστηρίου.
Παράλληλα θα πρέπει να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια για την ίδρυση και λειτουργία τμήματος   ιχθυοκαλλιέργειας,  στο ΤΕΙ Χανίων.

Οι θέσεις μας για την επιχειρούμενη εγκατάσταση υγρών καυσίμων στη θέση Πλατάνι.

Ο κλειστός κόλπος της Σούδας λόγω των φυσικών δυνατοτήτων του και της γεωπολιτικής θέσης του φιλοξενεί ζωτικής σημασίας στρατιωτικές εγκαταστάσεις για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας με βάση τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις της. 
Έτσι ολόκληρη η περιοχή του Δήμου της Σούδας έχει αναλάβει το κόστος και το μερίδιο των αρνητικών επιπτώσεων της ¨ανάπτυξης¨  που της αναλογεί και μάλιστα με το παραπάνω.
Η θέση που η εν λόγω εταιρεία επιθυμεί να εγκαταστήσει τις αποθήκες υγρών καυσίμων βρίσκεται στο μοναδικό ελεύθερο τμήμα από περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις του κόλπου της Σούδας.
Η εγκατάσταση υγρών καυσίμων από την συγκεκριμένη εταιρεία θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα ασφάλειας στις εγκαταστάσεις αυτές καθώς και στην ευρύτερη περιοχή σε τυχόν ατύχημα ή τρομοκρατική ενέργεια.
Στο μέλλον δεν θα μπορούν να απορριφθούν αιτήματα άλλων εταιρειών, που με μορφή χιονοστιβάδας θα καταθέτουν αιτήσεις για εγκαταστάσεις καυσίμων με αποτέλεσμα να γίνει τελικά ο κλειστός κόλπος της Σούδας το μοναδικό κέντρο αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων για ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης.
Ο Δήμος  σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ έχει ολοκληρώσει τις ενέργειες για την εγκατάσταση Ιχθυογεννητικού Σταθμού και Θαλασσιού Πάρκου μοναδικού στη Μεσόγειο , με ευμενείς συνέπειες για το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Υπάρχει λοιπόν άλλος τρόπος ανάπτυξης που δεν υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας και εξασφαλίζει το Αύριο; 
Βεβαίως και  δεν είναι οι εγκαταστάσεις καυσίμων αλλά η πολιτιστική & τουριστική αξιοποίηση των αρχαιοτήτων  και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της περιοχής. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τα ιστορικά μνημεία στέκονται σήμερα σαν ζωντανές μαρτυρίες της μακρόχρονης παράδοσης τους, γιατί είναι φορτισμένα με το πνευματικό  μήνυμα του  παρελθόντος.
Η ανθρωπότητα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη συνείδηση της ενότητας των ανθρωπίνων αξιών, τα θεωρεί κοινή κληρονομιά της και νιώθει υπεύθυνη για τη διάσωση τους, συναισθανόμενη το χρέος να τα παραδώσει στις μελλοντικές γενιές, με όλο τον πλούτο και την αυθεντικότητα τους. Με τις σκέψεις αυτές αποκτά ειδικό βάρος και προτεραιότητα, η συνεχής προσπάθεια επέμβασης για την διάσωση, ανάδειξη και σεβασμό του ανεκτίμητου αυτού πλούτου που διαθέτει η περιοχή  μας.

Στόχος μας η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την επισκεψιμότητα των χώρων   (Νησίδα,   αρχαιότητες   Απτέρας   κλπ),   την πραγματοποίηση εκδρομών εκπαιδευτικού και  πολιτισμικού περιεχομένου και γενικά τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, τη διαχείριση και την αξιοποίηση του  πολιτισμικού  πλούτου της  περιοχής.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΣΤΡΩΝ.

Με την παραχώρηση του Ιντζεδίν στο Δήμο,  την επισκεψημότητα του κάστρου στο νησάκι του Αγίου Νικολάου, την αξιοποίηση της Αρχαίας Απτέρας και την ανάδειξη του Κουλέ, δημιουργείται ένα σπάνιο πολιτιστικό σύμπλεγμα που θα οδηγήσει σε μια ριζική αναβάθμιση της τουριστικής οικονομικής δραστηριότητας με ευκαιρίες για φυσικές διαδρομές, πολιτισμικές υποδομές ιστορικού τουρισμού και ποιότητας.

Νησίδα Αγ. Νικολάου.

Έως τώρα έχουν διατεθεί πανω απο δύο εκ. ευρώ από το Υπ. Πολιτισμού στα πλαίσια του προγράμματος ¨Κάστρων περίπλους¨ για την αναστύλωση και αναδείξει των μοναδικών βενετσιάνικων οχυρώσεων του νησιού κα την δημιουργία υποδομών.Με την επισκεψημότητα στην νησίδα έχουμε είδη πετύχει να αξιοποιηθεί και να ενταχθεί στο πρόγραμμα Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης της περιοχής και κατεπέκταση του Νομού αναδεικνύοντας την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης.

Φρούριο Ιντζεδίν.

Η αναπαλαίωση, συντήρηση,  προστασία του Μνημείου θα συντελέσει στην αξιοποίηση του φρουρίου ως  Κέντρο Πολιτισμού και Συνεδρίων.
Η πολιτισμική χρήση θα  συμβάλλει στην  οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Φρούριο ¨Κουλές¨ -  Αρχαία Απτέρα.

Αναστύλωση του φρουρίου ¨Κουλές, ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων των εκτάσεων ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ανασκαφές και να αναδειχθεί στο σύνολο του ο αρχαιολογικός πλούτος της Αρχαιότερης Πόλης -  Κράτος της Δυτικής Κρήτης.

Πολιτισμικό Μονοπάτι στον χρόνο και στις Αρχαιότητες.

Στόχος μας η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την επισκεψιμότητα των χώρων   (Νησίδα, Φρούρια Κουλές & Ιντζεδίν,   αρχαιότητες   Απτέρας ),   την πραγματοποίηση εκδρομών εκπαιδευτικού και  πολιτισμικού περιεχομένου και γενικά τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, τη διαχείριση και την αξιοποίηση του  πολιτισμικού  πλούτου της  περιοχής.

Θα γίνει προσπάθεια ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων του Δήμου μας με άξονα το Πολιτισμικό Μονοπάτι.

Μια διαδρομή στον χρόνο και στις αρχαιότητες που θα ξεκινάει  από την Αρχαία Απτέρα θα περνάει από το Φρούριο Κουλέ και μέσω αερογέφυρας πάνω από την Εθνική Οδό θα προσεγγίζει το φρούριο Ιντζεδιν.
Στην συνέχεια οι περιπατητές θα κατηφορίζουν  προς στην παραλία του  Καλαμίου και με πλοιάριο  θα περνάνε απέναντι στην Νησίδα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΑΣΙΝΟ

Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας απαιτεί αλλαγή αξιών και προτύπων, αλλαγή στάσης ζωής.
Οφείλουμε να αποδεχθούμε τις αρχές αυτές ως αξίες υψίστης  σημασίας.

Ποταμός Μορώνης – υγροβιότοπος.  Παραλία Βλητέ

Ο ποταμός Μορώνης εκβάλει στον μυχό του κόλπου της Σούδας, δημιουργώντας ένα μικρό εκβολικό σύστημα.
Η περιοχή του υγροβιότοπου  παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία της άγριας πανίδας  και μπορεί να αξιοποιηθεί ως σημαντικό εργαλείο εκπαιδευτικών – περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων σε κάθε επίπεδο, όπως  σχολικές εκπαιδευτικές εκδρομές με αντικείμενο την παρακολούθηση και καταγραφή του φαινόμενου της μετανάστευσης, καθώς και παρακολουθήσεις των πληθυσμών των πτηνών. Παράλληλα αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περιοχή για ερευνητικές δραστηριότητες, ως ένα από τα ελάχιστα τέτοιου είδους οικοσυστήματα που συνδυάζουν γλυκό και αλμυρό νερό, ρηχή θάλασσα και διαφορετικούς τύπους βλάστησης. Όλα τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν  σε συνεργασία με έναν επιστημονικό φορέα που θα αναλάβει την κύρια ευθύνη για την διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος και την αποφυγή κάθε είδους αρνητικής παρεμβάσεως στην περιοχή. 
Ζητούμενο της εποχής μας είναι η επανασύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Θα ήταν τουλάχιστον αλαζονικό από μέρους μας να αφήσουμε στην τύχη του ένα τέτοιας αξίας οικοσύστημα. 
Η μελέτη για την περιοχή που έκανε το WWF την συνέχισε ο πρώην Δήμος Σούδας και που ολοκλήρωσε ο Δήμος Χανίων είναι ήδη έτοιμη και εγκεκριμένη από την Περιφέρεια . Ο Δήμος Χανίων αναζητά τρόπο χρηματοδότησης μια και η περιοχή δεν υπόκειται σε κάποιο καθεστώς προστασίας, μέχρι τώρα τουλάχιστον, για να ενταχθεί  σε κάποιο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα .Πληροφοριακό χάρτη της μελέτης θα βρείτε στα συνημμένα.
Σαν κεντρικό άξονα η μελέτη έχει την ανάπτυξη και διατήρηση της χλωρίδας που υπήρχε παλιά, με την απομάκρυνση των μπαζών ούτως ώστε η περιοχή να λειτουργήσει σαν βιότοπος για τα μεταναστευτικά, και όχι μόνο, πουλιά έτσι όπως ήταν εκατοντάδες χρόνια πριν.

ΝΕΟΛΑΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αθλητισμός

Πρόταση για αξιοποίηση του Ναυταθλητικού Κέντρου.

Δημιουργία εγκαταστάσεων υποδομής για την ανάπτυξη της Ιστιοπλοΐας με συμπλήρωση των υπαρχόντων και επέκταση τους.
Δημιουργία Μαρίνας στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, για την υποδοχή σκαφών Ολυμπιακών κατηγοριών στην υπάρχουσα θέση.
Δημιουργία προπονητού Κέντρου Διεθνών προδιαγραφών στις είδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις του  Δημοτικού Ναυταθλητικού Κέντρου, για την προετοιμασία Ιστιοπλοϊκών Ομάδων από το εξωτερικό αναπτύσσοντας τον Αθλητικό Τουρισμό.
Διοργάνωση Διεθνών Ναυταθλητικών Αγώνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates