7/2/13

Τα 22,5 εκ. ευρώ του ΕΣΠΑ για τις ΜΜΕ της Κρήτης

Η έναρξη πληροφόρησης του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ για την Κρήτη που αφορά την «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ύψους 22,5 εκ. ευρώ, ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στο Ρέθυμνο. Η ανακοίνωση του προγράμματος έγινε σε συνέντευξη τύπου από την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή (εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη), τους Προέδρους των Επιμελητήριων Κρήτης, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Κώστα Λαμπρινού.
Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης ξεκινάει στις 24 Φεβρουαρίου και υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Αναπτυξιακή Κρήτης, και τα τέσσερα Επιμελητήρια του νησιού.

Όπως τονίστηκε στην συνέντευξη τύπου τόσο από την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή όσο και από τους Προέδρους των Επιμελητηρίων Κρήτης, το πρόγραμμα πρόκειται να τονώσει την επιχειρηματικότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ευρύτερα την οικονομία του νησιού, ενώ βασικός στόχος θα είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
«Ευελπιστούμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει ένα αναζωογονητικό αναπτυξιακό εργαλείο για την επιχειρηματικότητα με την προϋπόθεση ότι η υλοποίηση του θα είναι ευέλικτη και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ενεργός ρόλος που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Κρήτης ως επόπτης της αξιοποίησης και αξιολόγησης, θα είναι καθοριστικός παράγοντας προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή της άμεσης, και ευέλικτης υλοποίησης του προγράμματος, χαρακτηρίζοντας παράλληλα σημαντική τη συνεργασία με τα Επιμελητήρια του τόπου και την Αναπτυξιακή Κρήτης » ανέφερε χαρακτηριστικά η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Κρήτης Μανόλης Αλιφιεράκης χαιρέτισε τη συνεργασία με την Περιφέρεια και τα άλλα Επιμελητήρια για την υλοποίηση του προγράμματος επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα τονώσει την επιχειρηματικότητα και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Ο ίδιος αλλά και οι συνάδελφοι του Πρόεδροι των Επιμελητήριων Ρεθύμνου Γιώργος Γιακουμάκης, Χανίων Γιάννης Μαργαρώνης, και Λασιθίου Θωμάς Χαριτάκης αναφέρθηκαν στα πλεονεκτήματα του προγράμματος και κάλεσαν τους επιχειρηματίες του νησιού αλλά και τους νέους υποψήφιους επιχειρηματίες, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στις προβλεπόμενες ημερομηνίες από 25 Φεβρουαρίου έως 25 Απριλίου 2013.
Εκδηλώσεις ενημέρωσης του προγράμματος
ΑΕπίσης εκδηλώσεις ενημέρωσης θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης όπως:
-Χανιά 11/2 7 μ.μ. Επιμελητήριο Χανίων
-Άγιος Νικόλαος 13/2 7 μ.μ. Επιμελητήριο Λασιθίου
-Πέραμα Μυλοποτάμου 8/2 6 μ.μ.
-Κίσσαμος 12/2 6 μ.μ.
-Σητεία 14/2 6 μ.μ.
- Αναμένεται να καθοριστούν ημερομηνίες ενημέρωσης του προγράμματος στην Ιεράπετρα και σε άλλους δήμους της ενδοχώρας της Κρήτης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»
-Σκοπός του Προγράμματος
Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής, η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
-Προϋπολογισμός του Προγράμματος
Ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ για το σύνολο των 13 Διοικητικών Περιφερειών της χώρας και των 5 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εκ των οποίων τα 22,5 εκ. ευρώ εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και αφορούν αποκλειστικά την περιφέρεια Κρήτης.
-Κανονιστικό Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος – Καθεστώς Ενίσχυσης
Ν.3614/2007, Π.Δ.98/1996, ΕΚ 800/2008, ΕΚ 1083/2006 της Ε.Ε. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχυθούν υπό το καθεστώς του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ)800/2008 και ειδικότερα του άρθρου 13 αυτού.
-Φορείς Διαχείρισης – Υλοποίησης Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), ο Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ) και η Περιφέρεια Κρήτης.
Ειδικότερα, η Περιφέρεια Κρήτης συμβάλλει στην :
 • Εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας επιχειρήσεων (καθεστώς ενίσχυσης, ποσοστά Δημόσιας Χρηματοδότησης, επιλέξιμοι ΚΑΔ κτλ.).
 • Στελέχωση των επιτροπών αξιολόγησης (πρόεδρος και πλειοψηφία μελών) και συνεπώς : α) στην εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης και β) στην επιλογή των προς χρηματοδότηση προτάσεων
 • Στελέχωση των επιτροπών παρακολούθησης μετά την ένταξη και συνεπώς στον έλεγχο επί ζητημάτων τροποποίησης των σχεδίων, επιλεξιμότητας επενδυτικών μεταβολών, παραλαβής ολοκληρωμένων έργων κ.τ.λ.
-Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση», «Τουρισμός» και «Εμπόριο-Υπηρεσίες» η επιλογή των οποίων σχετίζεται με το δηλούμενο/ους (προτεινόμενο/ους) επιλέξιμο/ους ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος και σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή περισσότερων ΚΑΔ, όλοι οι δηλούμενοι προς ενίσχυση ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν στην ίδια Θεματική Ενότητα.
Ενισχύονται υφιστάμενες και νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κρήτης, ως ακολούθως:
 1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: αυτές που μέχρι την 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και που θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους Κ.Α.Δ. πριν την υποβολή της πρότασης τους, ενώ ενισχύονται με την ακόλουθη κατανομή Δημόσιας Επιχορήγησης ανά θεματική ενότητα :
  Περιφέρεια Κρήτης
  Συνολική Δ/Δ σε
  Μεταποίηση (€)
  Τουρισμός (€)
  Εμπόριο - Υπηρεσίες (€)
  18.000.000,00
  4.500.000,00
  6.300.000,00
  7.200.000,00
 2. νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις : οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης και οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης, ενώ στο σύνολό τους ενισχύονται με το ποσό των 4.500.000€ Δημόσιας Επιχορήγησης.
-Όρια Προϋπολογισμών, Ποσοστά Ενίσχυσης.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου δύναται να κυμαίνεται:
 • από 30.000,00€ έως 300.000,00€ για τη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»
 • από 20.000,00€ έως 300.000,00€ για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» και
 • από 20.000,00€ έως 100.000,00€ για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες»
Ο συνολικός προϋπολογισμός έκαστου έργου δύναται να υπερβαίνει τα παραπάνω μέγιστα όρια, ενώ αποκλείονται οι προτάσεις και απεντάσσονται τα έργα των οποίων ο προϋπολογισμός παραβιάζει τα ανωτέρω ελάχιστα όρια.
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, πλην των λειτουργικών δαπανών με βάση το άρθρο 13 του Καν. (ΕΚ) 800/2008 και για όλες τις θεματικές ενότητες είναι τα ακόλουθα :
Περιφέρεια Κρήτης
Δημόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική)
Ιδιωτική Συμμετοχή
για μεσαίες επιχειρήσεις
για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
για μεσαίες επιχειρήσεις
για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
Για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες
πλην των λειτουργικών δαπανών
40%
50%
60%
50%
Για τις λειτουργικές δαπάνες
νέων & υπό σύσταση επιχειρήσεων
-
25%
100%
75%
Η Δημόσια Επιχορήγηση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο. Το δάνειο μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, ενώ οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.
-Διάρκεια υλοποίησης Επενδυτικών Έργων.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και τους δώδεκα (12) μήνες για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες», ενώ υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης μετά από αίτημα του δικαιούχου, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την 30/06/2015.
-Επιλέξιμες Δαπάνες – Υποβολή Προτάσεων.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών καθώς και του συνόλου των νομικών δεσμεύσεων έκαστου έργου για την περιφέρεια Κρήτης, ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα, ενώ ως ημερομηνία λήξης, η συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την 30/06/2015 σε περιπτώσεις παρατάσεων υλοποίησης. Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών με αντίστοιχα τα όριά τους ανά θεματική ενότητα, επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού έκαστου έργου είναι τα ακόλουθα :
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
60%
80%
60%
2.
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
100%
100%
100%
3.
Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
15.000€
15.000€
10.000€
4.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
100%
100%
100%
5.
Δικαιώματα τεχνογνωσίας
20%
20%
20%
6.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
6.000€
6.000€
6.000€
7.
Λογισμικό
30.000€
30.000€
10.000€
8.
Προβολή - Προώθηση
20.000€
30.000€
10.000€
9.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
10.000€
10.000€
10.000€
10.
Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)
40%
40%
40%
Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού εκάστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 25/02/2013 και μέχρι την 25/04/2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι Φυσικοί Φάκελοι Υποψηφιότητας (σε έντυπη μορφή ένα αντίγραφο), υποβάλλονται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα Καταστήματα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, στα γραφεία των 4 επιμελητηρίων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων ή στα γραφεία της Αναπτυξιακής Κρήτης, σημείο το οποίο έχει ήδη δηλωθεί κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates