24/4/13

Αίτημα για παραχώρηση των μη χρησιμοποιουμένων χώρων και εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Μάλεμε στον Δ. Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης με το υπ αριθμ.7171/15-4-13 έγγραφο του προς τον Υπουργό Εθνικής Αμυνάς, επανέρχεται σε ένα χρόνιο αίτημα των Τοπικών Αρχών, των κατοίκων και των φορέων της περιοχής, την παραχώρηση των μη χρησιμοποιουμένων χώρων και εγκαταστάσεων του πρώην στρατιωτικού αεροδρομίου του Μάλεμε στην τοπική κοινωνία. Ένα μικρό τμήμα του πρώην στρατιωτικού αεροδρομίου του Μάλεμε, εκτάσεως 21.035 τ.μ. παραχωρήθηκε στην τέως Κοινότητα Μάλεμε, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι σήμερα ο Δήμος Πλατανιά, με την με αρ. Φ.550/762236/Σ.424/18-04-1994 απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ, ενώ το υπόλοιπο παραμένει σε αχρησία.

Στα πλαίσια αυτά η Δημοτική Αρχή του Καλλικρατικού Δήμου Πλατανιά έχει αποστείλει σειρά αιτημάτων σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς για την απόδοση του χώρου στην τοπική κοινωνία.
Επιπλέον ,το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά την με αρ. 136/10-05-2011 ομόφωνη απόφαση του επικαιροποίησε το αίτημα της παραχώρησης των μη χρησιμοποιούμενων χώρων και εγκαταστάσεων του πρώην στρατιωτικού αεροδρομίου του Μάλεμε.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Τα τελευταία χρόνια, η γενικότερη πολιτική των κυβερνήσεων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι καταρχήν η κατηγοριοποίηση των ανενεργών στρατοπέδων και στην συνέχεια η παραχώρηση των δυναμένων να παραχωρηθούν μη χρησιμοποιουμένων χώρων στρατιωτικών μονάδων και εγκαταστάσεων, στις τοπικές κοινωνίες για την ανάπτυξη πολλαπλών πολιτιστικών, κοινωνικών, αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων που αναβαθμίζουν την περιοχή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.
Στον συγκεκριμένο χώρο ο Δήμος Πλατανιά θα μπορέσει να αναπτύξει κοινωφελείς, αθλητικές, πολιτιστικές και γενικότερα κοινωνικές χρήσεις, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
Η παραπάνω παραχώρηση έχει μεγάλη σημασία και θα λειτουργήσει και αντισταθμιστικά στην περιοχή , όπου όλες οι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες της, καθώς και κάθε τομέας ανάπτυξης είχαν επιβαρυνθεί και σε κάθε περίπτωση επηρεασθεί όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του στρατιωτικού αεροδρομίου στον συγκεκριμένο χώρο.
Η Δημοτική Αρχή επαναφέρΕΙ με δυναμικό τρόπο το αίτημα της παραχώρησης, ευελπιστώντας στην οριστική ικανοποίηση του με την απόδοση των χώρων αυτών στην τοπική κοινωνία, καταλήγει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates