30/10/13

Εξώδικο των εργαζομένων ΟΤΑ προς το Δήμο για την εκχώρηση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες - εις βάρος των Δημοτών

Πολύ σοβαρές είναι οι καταγγελίες στις οποίες προβαίνει ο Σύλλογος Εργαζομένων των ΟΤΑ ν. Χανίων κατά της Δημοτικής Αρχής για το θέμα της εκχώρησης υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες μέσω διαγωνισμού. Ο Πολίτης των Χανίων δημοσιοποιεί σήμερα εξώδικο που κατέθεσε ο Σύλλογος κατά του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος εκχωρεί κάθε χρόνο όλο και περισσότερες υπηρεσίες του σε ιδιώτες, αυξάνοντας το κόστος των υπηρεσιών αυτών και μειώνοντας την ποιότητα παροχής τους και όλα αυτά φυσικά εις βάρος των δημοτών που πληρώνουν ιδιαίτερα αυξημένα ανταποδοτικά τέλη. Με δυο λόγια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, οι υπέρογκες αυξήσεις των τελευταίων χρόνων στα δημοτικά τέλη, πάνε για να πληρώνονται οι εργολάβοι που παίρνουν τις δουλειές στην καθαριότητα.


ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στη ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΤΑ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ


Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ σε εκτέλεση της υπ αριθ. 675/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του, προκήρυξε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:
«Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών υπηρεσιών Δήμου Χανίων για ένα έτος συνολικού προϋπολογισμού 1.734.475,83 ευρώ»

Ο διαγωνισμός αφορά στη παροχή υπηρεσιών που περιγράφονται με πολύ γενικόλογο τρόπο, στα επί μέρους «παραρτήματα». Στα «παραρτήματα» αυτά υπάρχουν και τα «καθιερωμένα» παράθυρα για την καταστρατήγηση των γενικών προδιαγραφών.
Είμαστε αντίθετοι με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό διότι:
Αφενός με αυτόν καταστρατηγείται και απεμπολείται η βασική διάταξη του νόμου «περί αρμοδιοτήτων ΟΤΑ για υπηρεσίες κοινωνικού και κοινωφελούς χαρακτήρα» όπως είναι η Καθαριότητας και αφετέρου η εκχώρηση τέτοιων αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών των ΟΤΑ σε ιδιώτες, είναι καρπός της εφαρμοζόμενης πολιτικής της συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής , η οποία πολιτική αντίκειται στα συμφέροντα και τα δικαιώματα των Δημοτών και στα κατά τον Κ.Δ.Κ. καθήκοντα και υποχρεώσεις των Δημοτικών Αρχών έναντι των Δημοτών τους.
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Χανίων είναι πρωτοπόρος και ζηλωτής αυτής της πολιτικής εκχώρησης αρμοδιοτήτων της σε ιδιώτες και προσπαθεί με κάθε μέσο να αυξάνει το αντικείμενο εκχώρησης και το κόστος κάθε χρόνο. Ο φετινός διαγωνισμός είναι αυξημένος έναντι του περσυνού και πολλαπλάσιος έναντι των παλαιοτέρων με αποτέλεσμα αφενός να σπαταλείται το χρήμα που εισπράττει από τα ανταποδοτικά τέλη που επιβάλει στους Δημότες για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με μοναδικό όφελος να έχει ο ιδιώτης ανάδοχος του έργου και αφετέρου το κόστος του συγκεκριμένου έργου εάν το εκτελούσαν οι υπηρεσίες του Δήμου θα ήταν υποπολλαπλάσιο από αυτό που καρπούται ο ιδιώτης ανάδοχος και το αποτέλεσμα όπως επίσης οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ήταν καλλίτερες.
Σύμφωνα με όσα παραπάνω αναφέρουμε ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ η Δημοτική Αρχή του Δήμου Χανίων να διακόψει και να μην ολοκληρώσει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειες που της επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου με ίδια μέσα τα οποία διαθέτει και με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, που είναι σίγουρο ότι θα κοστίσει πολύ λιγότερο από ότι η εργολαβία, σε αντίθετη περίπτωση θα αντιπαλέψουμε και θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο ώστε να μην ολοκληρωθεί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, επιφυλασσόμενοι σε κάθε περίπτωση παντός νομίμου δικαιώματος μας ως συνδικαλιστικός φορέας αλλά και ως Δημότες των οποίων τα δικαιώματα καταπατούνται από την συγκεκριμένη ενέργεια της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Χανίων και δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα προσφύγουμε και σε νομικές και δικαστικές διαδικασίες που θα ζητάμε την ακύρωση του διαγωνισμού και καταδικαστική τιμωρία των αρμοδίων της Δημοτικής Αρχής για παράβαση καθήκοντος, για καταστρατήγηση νόμων και αποφάσεων και για κατάθεση αόριστων, ασαφών, μη πλήρως τεκμιριομένων επιχειρημάτων και μη σωστών οικονομικών στοιχείων (τουλάχιστον ως προς το κόστος των αποδοχών) από την Δημοτική Αρχή στα όργανα του Δήμου (Δ.Σ. και Ο.Ε.) για να υλοποιήσει την επιζήμια για το κοινό συμφέρον των Δημοτών πολιτική της εκχώρησης υπηρεσιών σε ιδιώτες.


ΧΑΝΙΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΗ 2013
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates