5/11/13

Πρόσκληση επιλογής ωφελουμένων για ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την ένταξη άνεργων, κατοίκων των Δήμων Αποκορώνου, Καντάνου - Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και Σφακίων, στην τοπική αγορά εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΚΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ».
Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας, σημαντικοί δημόσιοι, ιδιωτικοί και κοινωνικοί φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους συγκροτώντας την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΥΔΩΝ ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», για την εφαρμογή ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης, με στόχο την υποστήριξη ανέργων, καθώς και υφιστάμενων, αλλά και νέων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το Έργο «ΚΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» περιλαμβάνει ένα σύνολο ενεργειών για την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε θέσεις εργασίας, αλλά και της υποστήριξής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της
τοπικής οικονομίας.
Οι Δράσεις του Σχεδίου:
Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, συμμετέχοντας στις εξής δράσεις:
 • Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Επιμόρφωση
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη
 • Πιστοποίηση Προσόντων & Δεξιοτήτων
 • Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις

Σε ποιους απευθύνεται:
Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται σε ανέργους που κατοικούν στους Δήμους Αποκορώνου, Καντάνου - Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και Σφακίων, οι οποίοι ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια
 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά ή χωρίς τυπικά προσόντα
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • Μετανάστες
 • Παλιννοστούντες
 • Άτομα με αναπηρία

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα παραμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, 18-64 ετών και να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις - οι οποίες θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά - προκειμένου να υπαχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο Σχέδιο:
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ (εκτός Μητρώου Ανεργίας)
 • Να είναι κάτοικοι της περιοχής στην οποία υλοποιείται το Έργο
 • Να εντάσσονται στις Ομάδες Στόχου του τοπικού Σχεδίου

Πληροφορίες & Υποβολή Αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «Αίτηση Συμμετοχής» και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 4 Νοεμβρίου έως 29 Νοεμβρίου 2013 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 14:00 ) στα παρακάτω σημεία:
 • ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Μέγαρο Επιμελητηρίου Χανίων)
 • ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Δημαρχείο Πλατανιά, Γεράνι Χανίων – Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού, Αλικιανός Χανίων)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ (Κολυμβάρι Χανίων)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ (Βουκολιές Χανίων)
 • ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (Βρύσσες Αποκορώνου)
 • ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ (Παλαιόχωρα Χανίων)

Παραλαβή Αίτησης Συμμετοχής & Πρόσκλησης:
 • ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Μέγαρο Επιμελητηρίου Χανίων, 3ος όροφος)
 • Ιστοσελίδα Έργου: www.topekokydon.gr

Η Πρόσκληση εντάσσεται σε ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο υλοποιείται από τους φορείς: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Αναπτυξιακή Χανίων, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Αποκορώνου, Δήμου Καντάνου – Σελίνου, Επιμελητήριο Χανίων, Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Χανίων, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., ΔΕΛΤΑ Αναπτυξιακή & Εκπαιδευτική Α.Ε., «Καινοτόμες Αναπτυξιακές Δράσεις – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates