19/12/13

Απαλλάσσονται από τις οφειλές των προστίμων για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων τα μέλη του Συλλόγου Εστίασης που άσκησαν προσφυγή

  Γνωρίζουμε στα μέλη του Συλλόγου Εστίασης που είχαν ανταποκριθεί στο
κάλεσμά μας για την άσκηση προσφυγής μέσω του Επιμελητηρίου Χανίων κατά του
Δήμου Χανίων, που αφορούσε στην ακύρωση των προστίμων κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων, ότι το αίτημα έγινε δεκτό και απαλλάσσονται από την εν
λόγω οφειλή.
 Συγκεκριμένα, κατόπιν της άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Χανίων, με παράλληλο αίτημα εξωδικαστικής επίλυσης της
διαφοράς, συνεδρίασε η επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων του Δήμου Χανίων, η οποία εξέτασε τα αιτήματα συμβιβασμού.
  Η συνεδρίαση της επιτροπής έλαβε χώρα την 22α Οκτωβρίου 2013, όπου και
παρέστη η δικηγόρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αικατερίνη Σταματάκη, η
οποία εκπροσώπησε τους προσφεύγοντες και εξέθεσε τους λόγους της προσφυγής.
  Η επιτροπή, κατόπιν συλλογικής συζήτησης και αφού έκρινε βάσιμους τους
λόγους της προσφυγής και το αίτημα συμβιβασμού και προκειμένου να αποφευχθεί
η μακρόχρονη διαδικασία ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, έκανε δεκτή στο
σύνολό της την ασκηθείσα προσφυγή και πρότεινε την απαλλαγή των οφειλετών
από το σύνολο των προστίμων.
  Η εν λόγω απόφαση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών εγκρίθηκε
από το Δημοτικό Συμβούλιο, με το υπ’ αρ. 38/2013 πρακτικό κατά τη συνεδρίαση
της 27ης Νοεμβρίου 2013.
  Επισημαίνεται ότι η απόφαση αφορά μόνον τα μέλη του Συλλόγου τα οποία
είχαν ασκήσει προσφυγή μέσω αυτού και πρόκειται για πρόστιμα του έτους 2013
για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση
χρήσης.
  Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το κείμενο της απόφασης, μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Συλλόγου Εστίασης στο τηλέφωνο
28210- 43028, καθημερινά 10:00 – 15:00 και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ.
Μιχάλη Μπουρδαντωνάκη.
 
Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος 
 

Σύλλογος Εστίασης Ν. Χανίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates