18/2/14

ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ

« Στην κατηγορία αυτή των βλακών ανήκουν και οι «ευφυέστατοι» εκείνοι αριβίστες πάσης φύσεως του δημόσιου βίου που πιστεύουν πως δεν έχει καμία σημασία τι κάνει και τι λέει κάποιος σήμερα και αύριο γιατί «μέσα στην σύγχυση του λαού λησμονούνται τα πάντα»…
(Ε.Λεμπέσης.Η τεράστιασημασία των βλακών στο δημόσιο βίο)
***
Κάθε φορά που πλησιάζουν οι εκλογές και τίθεται ζήτημα επιλογής των υποψηφίων των κομμάτων, των συνδικαλιστικών κινήσεων, δημοτικών κινήσεων κλπ . ένα από τα πιο βασικά κριτήρια που τίθενται στις σχετικές συζητήσεις και καμιά φορά το μοναδικό για την επιλογή τους είναι εκείνο της « αναγνωρισιμότητας » των προσώπων που πρόκειται να επιλεγούν. Πάνω στο στοιχείο αυτό στήνονται παραστάσεις νίκης προεξοφλούνται εκλογικά αποτελέσματα κ.α
Μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων θα ήταν πιο επαρκής εάν απαντούσε σε μια σειρά από επόμενα ερωτήματα, όπως στο πώς δημιουργήθηκε αυτή η αναγνωρισιμότητα, πως καλλιεργήθηκε η εικόνα του « αναγνωρίσιμου» προσώπου ,ποιούς πείθει αυτή η αναγνωρισημότητα, πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει τις αναγνωρισημότητες των προσώπων των αντιπάλων σχημάτων ,πόσο επαρκής είναι ο «αναγνωρίσιμος» και τι ικανότητες έχει, κυρίως πόσο ικανός είναι να συνεργάζεται με τους άλλους.
΄Εχω την γνώμη ότι τα τελευταία αυτά επί μέρους ερωτήματα και οι απαντήσεις που θα δίδονταν σε αυτά θα συγκροτούσαν στο μέτρο του δυνατού την πιο καλή απάντηση πάνω στο ζήτημα του ποιόν θα επιλέξουμε σαν υποψήφιο δήμαρχο για την δημοτική κίνηση που φτιάχνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών της πόλης μας.
Για όσους από εμάς τοποθετούμαστε στο χώρο της αριστεράς η συζήτηση αυτή φωτίζεται και από μια άλλη παράμετρο –ζητούμενο , την συμμετοχή του προσώπου στους αγώνες και τα κινήματα πρόκειται σαφώς για μια άλλου είδους αναγνωρησιμότητα σαφώς πιο ουσιαστική και αποτελεσματική…
Νίκος Τζάρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates