7/3/14

Για υπόθεση του Βιρβιδάκη τρέχει ο Σκουλάκης!

Αθώος δηλώνει ο κ. Σκουλάκης για την κατηγορία ελλιπούς άσκησης αρμοδιοτήτων που του προσάπτει το πειθαρχικό όργανο της Αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης μετά από καταγγελία πολίτης στο Συνήγορο του Πολίτη. Ο κ. Σκουλάκης απαντώντας σε ανάρτηση της ιστοσελίδας aftodioikisi.gr που αναδημοσιεύσαμε εμείς τονίζει πως η υπόθεση αφορά την προηγούμενη δημοτική αρχή (του κ. Βιρβιδάκη) και ότι έχει δώσει όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν για την υπόθεση τα οποία αγνοήθηκαν από το αρμόδιο όργανο. Και παρεπιπτόντως μας καταγγέλει για "σκοπιμότητες"......

Υπενθυμίζεται πως ο πατέρας νεαρού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ζήτησε την παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη ,διαμαρτυρόμενος για την άρνηση του δήμου Χανίων να του χορηγήσει στοιχεία σχετικά με την αποκατάσταση βλάβης του οδοστρώματος, στο σημείο που σκοτώθηκε ο γιος του.
Στο πόρισμα αναφέρεται ότι στο αίτημα για χορήγηση των στοιχείων, τόσο του εργολάβου που αποκατέστησε τη λακκούβα και της επιτροπής που παρέλαβε το έργο, όσο και του υπαλλήλου που διαχειρίστηκε την καταγγελία για τη βλάβη, οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου περιορίστηκαν στην απάντηση ότι υπεύθυνη για την κατασκευή και συντήρηση των δικτύων υποδομών είναι η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων, ενώ για την κατασκευή και συντήρηση του οδοστρώματος είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Στη συνέχεια, ζητήθηκαν αντίγραφα των στοιχείων της ΕΔΕ που διενεργήθηκε για την υπόθεση και κατέληγε σε αρνητικό πόρισμα, ως προς τη διαπίστωση ευθυνών, αλλά ο δήμαρχος Χανίων αρνήθηκε να τα χορηγήσει, επικαλούμενος την έλλειψη εννόμου συμφέροντος από την πλευρά του πολίτη.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, απ” την πλευρά του, ενημέρωσε τις υπηρεσίες του δήμου και τον δήμαρχο Χανίων, σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας, ότι από την ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αλλά και της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997) προκύπτει η υποχρέωση του δήμου για τη χορήγηση των αιτούμενων στοιχείων.
Επιπλέον, ως προς το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του εννόμου συμφέροντος του αιτούντος, η αναζήτηση στοιχείων στο πλαίσιο επιδίωξης δικαστικής προστασίας στοιχειοθετεί έννομο συμφέρον, το οποίο, σε καμία περίπτωση, ενόψει του συνταγματικού χαρακτήρα του δικαιώματος δικαστικής προστασίας και της αρχής του κράτους δικαίου, δεν προσκρούει στα δικαιώματα ή τις θεμελιώδεις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Αρχής, ζήτησε, αφενός από τις υπηρεσίες του δήμου να χορηγήσουν τα στοιχεία και αφετέρου από τον δήμαρχο να δώσει εντολή στις υπηρεσίες, ώστε να χορηγήσουν στον ενδιαφερόμενο σαφείς και αιτιολογημένες απαντήσεις στις αιτήσεις του.
Ωστόσο, ο δήμος δεν ανταποκρίθηκε και ο πολίτης έλαβε τελικά γνώση των στοιχείων που ζητούσε, μετά την αποστολή του φακέλου της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα, στο πλαίσιο δικαστικής προανάκρισης για την υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή του, ο Μανώλης Σκουλάκης  επισήμανε τα εξής:
“Με έκπληξη ενημερώθηκα σήμερα για την ύπαρξη δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οποία μου «καταλογίζονται» από το Συνήγορο του Πολίτη ευθύνες για «ελλιπή άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου» με την αιτιολογία ότι από πλευράς Δήμου Χανίων  «δεν απαντήθησαν με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, ούτε εδόθησαν στοιχεία στον πολίτη Δ.Α. αναφορικά με το τροχαίο θανατηφόρο ατύχημα του υιού του, ειδικού φρουρού, της 1ης Μαρτίου 2010 (ημερομηνία στην οποία δεν ήμουν Δήμαρχος Χανίων) και παρά το γεγονός ότι στον εν λόγω πολίτη, είχαν δοθεί όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και απαντήσεις από το Δήμο οι οποίες ωστόσο – αγνοήθηκαν για κάποιο λόγο από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου και το Συνήγορο του Πολίτη.
Ειδικότερα:
§  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21633/14-04-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προς τον κ. Δ.Α., απαντήθηκαν τα ερωτήματα που είχε θέσει αυτός με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21633/07-04-2011 αίτησή του. Στο εν λόγω έγγραφο επισημαινόταν ότι «για την κατασκευή και συντήρηση του οδοστρώματος αρμόδια είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών», που με τα τεχνικά συνεργεία της (δηλ. με αυτεπιστασία) πραγματοποίησε την εργασία αποκατάστασης της λακούβας που βρισκόταν επί της οδού Μιχελογιάννη 33. Από το ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσηςΤεχνικών Υπηρεσιών συνάγεται σαφώς ότι δεν υπήρξε ανάθεση σε εξωτερικό εργολάβο και κατ’ επέκταση δεν υπήρξε παραλαβή της εργασίας από Επιτροπή του Δήμου, καθόσον επρόκειτο για εργασία αποκατάστασης, που έγινε από όργανα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
§  Επιπρόσθετα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 62139/28-07-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προς το Συνήγορο του Πολίτη – ο οποίος επελήφθη μετά από αίτημα προς αυτόν του κ. Δ.Α. – επισημαινόταν σαφώς ότι «Μετά το πέρας των εργασιών εγένετο αποκατάσταση της τομής από το συνεργείο του Δήμου Χανίων. Στις 22-04-2009 μόλις διεπιστώθη καθίζησις της εν λόγω τομής εγένετο αποκατάστασις από το συνεργείο του Δήμου Χανίων με ασφαλτικό (εργασία). Έκτοτε το συνεργείο του Δήμου Χανίων μετέβαινε κατά τακτά διαστήματα και επιθεωρούσε το ως άνω σημείο για τυχόν μέλλουσα καθίζηση. Μετά το τροχαίο ατύχημα του κ. Α και το πέρας της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, διαπιστώσαμε ότι το σημείο δεν έχρηζε επιπλέον αποκαταστάσεως και ούτω προέβημεν σε απλή επάλειψη με πίσσα στις 23-4-2010 (εργασία)…».

Από τα παραπάνω, δεν καταλείπετε καμιά αμφιβολία για την σαφήνεια των απαντήσεων που εδόθησαν από το Δήμο Χανίων επί των ερωτημάτων του πολίτη κ. Δ.Α.

§  Πέρα από τα παραπάνω, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 44037/05-06-2012 έγγραφό μου που απεστάλη προς: α) το Συνήγορο του Πολίτη, β) την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης  και γ) τον κ. Δ.Α. – και το οποίο στηρίχθηκε στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 21345/19-03-2012 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων – απαντήθηκε η υπ. αρ. πρωτ. 64135/27-7-2011 αίτηση του ενδιαφερόμενου κ. Δ.Α., με την οποία ζητούσε να λάβει αντίγραφο του φακέλου της Ε.Δ.Ε. που διέταξα για την εν λόγω υπόθεση, επισημαίνοντας του πως – σύμφωνα με την προαναφερόμενη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων – «δεν μπορούμε να χορηγήσουμε αντίγραφα από το φάκελο της Ε.Δ.Ε. καθόσον στην αίτηση του δεν αναφέρει ρητά την ύπαρξη ειδικού, συγκεκριμένου και υπέρτερου συμφέροντός του για τη λήψη των αντιγράφων της Ε.Δ.Ε. με ισχυρισμούς ειδικούς, σαφείς και ορισμένους». Επίσης ο κ. Δ.Α. είχε ενημερωθεί ότι όλος ο φάκελος της Ε.Δ.Ε. είχε διαβιβαστεί προς την κα. Πταισματοδίκη Χανίων απ’ όπου μπορούσε να λάβει αντίγραφα από τη σχηματισθείσα δικογραφία.
§  Τέλος, με το υπ. αρ. 82 ΕΜΠ/30-09-2013 υπόμνημα μου ενημέρωσα τον ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για όλο το ιστορικό της εν λόγω υποθέσεως αναφέροντας του αναλυτικώς – σε σχέση με τα υποβληθέντα ερωτήματα του κ. Δ.Α. – όλα τα προαναφερθέντα καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν ευσταθεί και καταπίπτει το αποδιδόμενο σε μένα “πειθαρχικό παράπτωμα”.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, από τα οποία προκύπτει ρητώς ότι απαντήθηκαν με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο όλα τα ερωτήματα που υπέβαλε προς το Δήμο Χανίων ο αιτών κ. Δ.Α., διερωτώμαι τι σκοπιμότητα και τι κίνητρα υποκρύπτονται πίσω από τα εν λόγω δημοσιεύματα, γιατί οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αγνόησαν τις απαντήσεις του Δήμου Χανίων και γιατί – εν τέλει – για μια υπόθεση που έλαβε χώρα το 2010, επί Δημαρχίας του προηγούμενου Δημάρχου Χανίων, βρίσκομαι εγώ, το 2014, ελεγχόμενος.
Η δε χρονική στιγμή που ανασύρεται το όλο θέμα στη δημοσιότητα, λίγους μόλις μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές, επιβεβαιώνει ότι κάποιοι προσπαθούν με πλάγιο  τρόπο να με βλάψουν ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά προκειμένου να εξυπηρετήσουν άλλες σκοπιμότητες.
Τους ενημερώνω ότι δεν θα τους κάνω τη χάρη…”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates