19/12/12

Καταστρέφουν ολόκληρο χωριό για να...μη χάσουν τα λεφτά του ΕΣΠΑ!

του Γιώργου Γυπάκη
Οχι στην προτεινόμενη από τους μελετητές χάραξη του δρόμου Σούδας - Αεροδρομίου είπε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αρωνίου, εκφράζοντας την καθολική άρνηση των κατοίκων της περιοχής στη μελέτη αυτή, που καταστρέφει τον οικισμό του Πιθαρίου, τις δεκάδες οικίες που βρίσκονται εκτός οικισμού και υποβαθμίζει τόσο τις αξίες των ακινήτων όσο και το περιβάλλον της νοτιοδυτικής πλευράς του Ακρωτηρίου.
Εκφράζοντας το σύνολο των κατοίκων της περιοχής, το Συμβούλιο που συνεδρίασε  παρουσία του αντιδημάρχου κ. Αμπαδιωτάκη και εκπροσώπων της επιτροπής αγώνα των κατοίκων, προτείνει η νέα χάραξη να περάσει δίπλα από τα σύρματα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ναυστάθμου ώστε να μη θιγεί καμία κατοικία.
Οι κατοικοι της περιοχής θορυβήθηκαν για άλλη μια φορά, από την τρίτη κατά σειρά τα τελευταία 10 χρόνια,"επανάληψη" της προσπάθειας κάποιων τοπικών παραγόντων, να ολοκληρωθεί μία πανάκριβη μελέτη, προκειμένου να ωφεληθούν από τα χρήματα του ΕΣΠΑ, καταστρέφοντας μια ολόκληρη περιοχή.


Παρότι όλοι έχουν αποδεχτεί την αναγκαιότητα να βελτιωθεί η υπάρχουσα σύνδεση του ΒΟΑΚ με το Αεροδρόμιο, οι μελετητές, επιμένουν σε μία χάραξη του δρόμου, που στην περιοχή του Πιθαρίου Ακρωτηρίου, δεν γίνεται αποδεκτή, αψηφώντας δεκάδες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, όπως του ΤΕΕ/ΤΔΚ αλλά και την απόρριψη του ΥΠΕΧΩΔΕ. Απάντησαν μάλιστα και σε δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας που έκρινε ότι "η μελέτη θα προχωρήσει μια και δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους". Οι αντιδράσεις των κατοίκων σταμάτησαν ήδη άλλες δύο φορές τη συνέχιση της μελέτης και θα τη σταματήσουν ξανά, έως ότου οι μελετητές συμμορφωθούν με τις ανάγκες της κοινωνίας.
"Οι μελετητές παρουσίασαν τις προάλλες μια αεροφωτογραφία παλιά και με ψευδή στοιχεία υποστηρίζουν ότι η λωρίδα απαλλοτρίωσης 40μ για τη νέα χάραξη ,δεν γκρεμίζει κανένα σπίτι ,ενώ αντίθετα γνωρίζουμε και φαίνεται σε νέα αεροφωτογραφία ότι καταστρέφει πολλά και πόσα άλλα καταστεί εντελώς ακατάλληλα λόγω της γειτνίασης τους με το δρόμο ταχείας κυκλοφορίας εξ αιτίας των επιπτώσεων του θορύβου, της σκόνης και της ρύπανσης των καυσαερίων και ενός τοίχου ύψους μέχρι και 10μ μπροστά από αυτές.
Ακόμα και αν παραβλέψουμε το γεγονός ότι τις ενστάσεις το 2009 τις υπέγραψαν 130 κάτοικοι που αφορούν περί τα 500 άτομα μαζί με τις οικογένειές τους , και αρνητικά γνωμοδότησαν το νομαρχιακό συμβούλιο, το δημοτικό συμβούλιο, η Διεύθυνση Γεωργίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης και το πρυτανικό συμβούλιο του Πολυτεχνείου, γεγονός παραμένει ότι ενώ όλες αυτές οι αποφάσεις έχουν κοινοποιηθεί στους μελετητές του έργου που είναι από το Ηράκλειο, υπάρχει μια εμμονή στην αρχική τους πρόταση, κατά την οποία ο δρόμος περνάει μέσα από το συνεκτικό κομμάτι του οικισμού του Πιθαρίου και συνεπώς καταστρέφει τόσο τον οικισμό όσο και την ευρύτερη περιοχή."
Αυτά αναφέρουν κάποιοι από  τους κάτοικους της περιοχής που κατέθεσαν και ένσταση προς την Περιφέρεια Κρήτης για το θέμα, προβάλλοντας μάλιστα και δική τους τεκμηριωμένη πρόταση, με την οποία όμως δεν έχουν συμφωνήσει όλοι οι Πιθαριανοί.
Στην ένσταση τους οι κάτοικοι (που εδώ εκφράζουν το σύνολο)   αναφέρουν μεταξύ άλλων:

Επιπτώσεις από την προτεινόμενη χάραξη:


  • Ο Οικισμός του Πιθαρίου τριχοτομείται και μάλιστα συμπιέζεται ανάμεσα σε δυο εθνικούς οδικούς άξονες, ώστε στην ουσία να καταργείται κάθε περαιτέρω ανάπτυξη και να περιορίζονται σε πολύ σημαντικό βαθμό τα οικιστικά όρια του Πιθαρίου. Η κατασκευή του νέου οδικού άξονα, επί της ουσίας καταστρατηγεί κάθε προσπάθεια ήπιας ανάπτυξης και ορθού πολεοδομικού σχεδιασμού του Οικισμού του Πυθαρίου και της ευρύτερης περιαστικής ζώνης αυτού. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας [άρθρο 2, παρ. 2.2(α), Π.Δ.-209/98, ΦΕΚ 169Α’/15-7-98)], ορίζεται ρητά ότι: Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων, από τους άξονες των οδών ή τα όριά τους σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται, τα οποία κτίρια βρίσκονται σε περιοχές μέσα στα όρια οικισμών προϋφισταμένων του 1923 (23), χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή μέσα στα όρια οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων οριοθετημένων σύμφωνα με το ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ-181/Δ/85) όπως ισχύει, ορίζεται ως εξής: α) Στο Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο 30 μέτρα από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 20 μέτρων από το όριό της”. Συνεπώς, θα πάψει οποιαδήποτε ανοικοδόμηση κατά μήκος του νέου οδικού άξονα και άρα περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη.  

  • Οι μοναδικοί κοινόχρηστοι-ελεύθεροι χώροι του Oικισμού, η εκκλησία με το νεκροταφείο της και ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ αλλά και πολλές κατοικίες, είτε απαλλοτριώνονται, είτε γίνονται εντελώς ακατάλληλες εξ αιτίας των επιπτώσεων του θορύβου, της σκόνης και της ρύπανσης των καυσαερίων. Η άμεση γειτνίαση μιας λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας, πλάτους 30μ (με λωρίδα απαλλοτρίωσης τα 40μ), με πλήθος κατοικιών, θα οδηγήσει πολλούς από τους κατοίκους με βεβαιότητα στη μετοίκιση.

  • Αγνοείται παντελώς το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον του Οικισμού. Η χάραξη του νέου δρόμου διαμέσου αυτού, θα οδηγήσει σε μια μη αναστρέψιμη αλλοίωση του φυσικού τοπίου. Κατά τη σύνταξη της προτεινόμενης λύσης, δεν λαμβάνεται υπόψη το έντονο ανάγλυφο του εδάφους (επισημαίνεται και στο πόρισμα της Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΚ που συστάθηκε με το υπ’ αρ. 1272/2-6-2005 έγγραφο της) και σε πολλά σημεία δημιουργούνται εκσκαφές ή επιχώσεις που φτάνουν έως και τα 10-15μ., οι οποίες αλλοιώνουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον. Η διάνοιξη του εν λόγω δρόμου, θα προκαλέσει έντονο θόρυβο και ρύπανση σε σημεία φυσικής ομορφιάς και ησυχίας, καταστρέφοντας την ελάχιστη εναπομένουσα χλωρίδα και πανίδα του Ακρωτηρίου και την ηρεμία των κατοίκων.

  • Ακόμα και αν αγνοηθεί το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η πρόταση των μελετητών είναι οικονομικά ασύμφορη. Με τις σημερινές αξίες γης, τόσο κόστος των απαλλοτριώσεων όσο και το υψηλό κόστος κατασκευής, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, αναμένεται να τριπλασιάσει το τελική συνολική δαπάνη

  • Αμφίβολο παραμένει επίσης, το κατά πόσο τελικά εξυπηρετεί τις προθέσεις της Περιφέρειας Κρήτης, η διάνοιξη του δρόμου για την γρήγορη σύνδεση της περιοχής της Σούδας με το αεροδρόμιο, καθώς το έργο είναι υπερτοπικής σημασίας και απευθύνεται στην εξυπηρέτηση και των κατοίκων του Ρεθύμνου. ‘Όπως πολύ ορθά αναφέρει η γνωμοδότηση του ΤΕΕ/ΤΔΚ ότι: “ο καινούριος δρόμος είναι και χιλιομετρικά μεγαλύτερος (κατά 3χιλ), με εφάμιλλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου” αν όχι και χειρότερα.

  • Καταστρέφεται ο αρχαιολογικός χώρος του Άγιου- Αντωνίου ένα σπήλαιο –εκκλησάκι που χρονολογείται πάνω από 500 ετών.

    Οι κάτοικοι του Πιθαρίου θα προχωρήσουν σε συνέλευση προκειμένου να πάρουν κοινές αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν στη μελέτη, αλλά και να προτείνουν κι άλλες εναλλακτικές λύσεις.

    για το θέμα αυτό, διαβάστε ακόμα: 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates