3/5/14

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Του Γιάννη Μπαρτζώκα, Γυμναστή
Υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου Σούδας με την Πρωτοβουλία Πολιτών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - Πρώτα ο Ανθρωπος
Ο αθλητισμός, και η σωματική άσκηση είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα που ενδιαφέρει πολύ τους πολίτες, εκτός του ότι βελτιώνει την υγεία των πολιτών, έχει εκπαιδευτική διάσταση και επιτελεί κοινωνικό, πολιτισμικό και ψυχαγωγικό έργο.
 Βελτιώνει τη δημόσια υγεία και απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικής προέλευσης.
Οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πρόνοιας, να τέμνει, να τέμνεται και να συνδέεται με τις επιμέρους πολιτικές στον χώρο της παιδείας , της υγείας και του πολιτισμού
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά τουλάχιστον 30 λεπτά μέτριας σωματικής άσκησης σε καθημερινή βάση για τους ενηλίκους και 60 λεπτά για τα παιδιά. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό.
Κατά συνέπεια, πρέπει να εξεταστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες και η υποεκπροσώπηση ορισμένων ομάδων και να ληφθεί υπόψη ο ειδικός ρόλος του αθλητισμού για τους νέους, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα από λιγότερο προνομιούχο περιβάλλον.
Ο αθλητισμός προάγει στους ανθρώπους μια κοινή αίσθηση ένταξης , συμμετοχής και αυτό μπορεί να διευκολύνει την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και των ατόμων αλλοδαπής καταγωγής, καθώς και να στηρίξει τον διαπολιτισμικό διάλογο
Ο Δήμος πρέπει να φροντίζει και προσαρμόζει τις αθλητικές υποδομές, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ώστε να έχουν πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους.
Η άθληση, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι αθλητικές εκδηλώσεις επιδρούν σημαντικά στο περιβάλλον.  Είναι σημαντικό να προωθείται η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση
 Ο αθλητισμός είναι ένας δυναμικός και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας με υποτιμημένο μακροοικονομικό αντίκτυπο, ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη στόχων για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο τοπικής , περιφερειακής ανάπτυξης και αστικής ανάπλασης.
Μπορεί να συνδυαστεί με τον τουρισμό και μπορεί να πυροδοτήσει την αναβάθμιση των υποδομών και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων.
Η συντριπτική πλειονότητα των αθλητικών δραστηριοτήτων πρέπει πραγματοποιείται σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δομές .
Ο αθλητισμός για όλους, οι ίσες ευκαιρίες και η ανοικτή πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με τη σημαντική συμμετοχή του δημόσιου τομέα (Δήμος).
Η «Πρωτοβουλία Πολιτών» κατανοεί τη σημασία της δημόσιας στήριξης προς τον αθλητισμό των πολιτών της και τάσσεται υπέρ αυτής και της ανάπτυξης ενός βιώσιμου χρηματοδοτικού μοντέλου για τη μακροχρόνια στήριξη.
Ο Δήμος μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινής δέσμης αρχών ορθής διαχείρισης στον τομέα του αθλητισμού. Οι αρχές αυτές μπορεί να είναι η διαφάνεια, η δημοκρατία, η ευθύνη (έλεγχος) , η συμμετοχή και εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων (αθλητικών σωματείων, αντιπροσώπων φορέων, αθλητών κ.λπ.), η δημιουργία και η διατήρηση μηχανισμών αλληλεγγύης
Τα μνημόνια αλλά και οι αλλαγές που συντελούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τον Καλλικράτη, στραγγαλίζουν τον αθλητισμό ως κοινωνική δραστηριότητα και τον οδηγούν στο περιθώριο. Το μοντέλο της «άσκησης για όλους» (Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός) που αναπτύχθηκε στη χώρα μας, από το 1983 και μετά, είναι πλέον παρελθόν. Έμεινε η φιλοσοφία της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης κάθε αθλητικής δραστηριότητας.
Το συνταγματικό δικαίωμα όλων των πολιτών στη διά βίου άσκηση έχει αλλοιωθεί, υποβαθμιστεί και έπαψε να είναι δωρεάν.
Το μοντέλο δήμος Χανίων-επιχειρηματίας θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα και οι όποιες υπηρεσίες στους πολίτες, πρέπει να πληρώνονται.
Ο οικονομικός στραγγαλισμός των Δήμων με τα μνημόνια, ο ασφυκτικός έλεγχος από την Περιφέρεια και την κεντρική Διοίκηση, τους οδήγησε σε λογικές επιβολής οικονομικής συνδρομής και στα μαζικά προγράμματα άθλησης για όλους. Από το 2004 και μετά η επιλογή να πληρώνουν οι πολίτες προκειμένου να αθληθούν γενικεύτηκε .
Η εφαρμογή του Καλλικράτη αποδείχτηκε καταστροφική για τους Δημοτικούς Αθλητικούς Οργανισμούς (ΔΑΟ). Οι περισσότεροι συγχωνεύτηκαν, μεγάλος αριθμός καταργήθηκε.
Στο Δήμο Χανίων συγχωνεύτηκε στη Διεύθυνση κοινωνικής προστασίας παιδείας αθλητισμού και πολισμού.
Παρά τα ποσά που ξοδεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια για τον αθλητισμό το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι αποκαρδιωτικό.
Η Ελλάδα είναι τελευταία στον πίνακα των χωρών με το χαμηλότερο ποσοστό συστηματικά αθλουμένων πολιτών με 3%, όταν ο ευρωπαϊκός μ.ό. ξεπερνά το 40%. Επίσης, η χώρα εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών που δεν αθλήθηκαν ποτέ (67%), το χαμηλότερο ποσοστό πολιτών που αθλούνται στα πάρκα ή στη φύση (1,5%), το χαμηλότερο ποσοστό αθλούμενων σε αθλητικό σύλλογο 2% και 3% για τους αθλούμενους στο σχολείο και το πανεπιστήμιο. Και φυσικά υπάρχει πιστή αναλογία και των αθλούμενων πολιτών του Δήμου μας.
Τα νούμερα αυτά είναι απολύτως συνυφασμένα με αρνητικούς δείκτες σωματικής και φυσικής κατάστασης, νοσηρότητας, αύξησης των παιδικών και χρόνιων παθήσεων, μυοσκελετικών και ψυχικών προβλημάτων και ιδιαίτερα της παχυσαρκίας.
Νέο μοντέλο μαζικού αθλητισμού
Στην αντίληψή μας, κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα κάθε πολίτη είναι να έχει ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή χωρίς διακρίσεις στον αθλητισμό, στην ενεργητική ενασχόληση με αγωνίσματα και αθλήματα, στη φυσική άσκηση εκεί που ζει, σπουδάζει και εργάζεται.
Να έχει δικαίωμα στη λήψη των αποφάσεων. 
Κεντρικό στοιχείο μιας εναλλακτικής στρατηγικής για την ανάπτυξη αυτού του αθλητισμού είναι η στήριξη των τριών πυλώνων:
Της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση.
Των δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για άσκηση και υγεία, και του αθλητισμού για όλους.
Του ερασιτεχνικού αγωνιστικού και σωματειακού αθλητισμού.
Η εφαρμογή αυτού του προστατευτισμού στον αθλητισμό, αποτελεί, θέση μας στρατηγικού χαρακτήρα. 
Με βάση αυτές τις σκέψεις προτείνουμε ένα νέο μοντέλο Μαζικού Αθλητισμού με βασικό σύνθημα «Άθληση για Όλους-Όλοι για Άθληση».
Επιλογές:
• Δημιουργία Δημοτικού συστήματος φυσικής αγωγής και μαζικού αθλητισμού με προσανατολισμό σε δράσεις, που αξιοποιούν τις φυσικές ικανότητες, (περπάτημα, δρόμος, κολύμπι, ποδήλατο κ.λπ.)
• Σταθερή χρηματοδότηση του συστήματος από τον κρατικό Προϋπολογισμό και βασικές εισροές από παραγόμενο οικονομικό εισόδημα του επαγγελματικού αθλητισμού (φορολόγηση εισιτηρίων, μετεγγραφών, υπογραφής συμβολαίων, συμβόλαια προπονητών κ.λπ.).
• Αναμόρφωση, αναδιάρθρωση της διεύθυνσης αθλητισμού του δήμου με δημιουργία
αποκεντρωμένων δομών στις δημοτικές κοινότητες.
Η δημιουργία δημοτικών αθλητικών επιτροπών, με συμμετοχή των εκπροσώπων αθλητικών φορέων μπορεί να λειτουργήσει θετικά.
Είναι αναγκαίο και σκόπιμο να θεσμοθετηθεί η
συμμετοχή των αθλουμένων και των σωματείων στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου με ελεύθερες και δημοκρατικές διαδικασίες. 
Είναι αδιανόητο για δραστηριότητες μαζικής άθλησης να πληρώνουν χαράτσι οι συμμετέχοντες. Αναγνωρίζουμε πως μόνο για δραστηριότητες υψηλού κόστους μπορεί να υπάρχει μια μικρή συνδρομή.
Στροφή σε δραστηριότητες ήπιας και ανέξοδης μορφής με σκοπό την ευρωστία, αναψυχή και υγεία.
Βασικές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι το περπάτημα στην πόλη, στο άλσος, στο βουνό, στην πλατεία, στην παραλία κ.λπ. Το ελεύθερο και ελεγχόμενο τρέξιμο, όλα τα είδη χορού, το ποδήλατο, το κολύμπι, η ελεύθερη και ενόργανη γυμναστική, η γυμναστική με μουσική, γιόγκα, πιλάτες, αερόμπικ στο νερό, η θεραπευτική γυμναστική, οι ελεύθερες ασκήσεις δύναμης, η ορειβασία, η αναρρίχηση, η υπαίθρια ζωή, η νυχτερινή δραστηριότητα, ο αθλητικός τουρισμός. Επίσης, η αναβίωση παραδοσιακών παιγνιδιών , στοιχεία από τα αγωνιστικά σπορ, όπως το βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο με μαζικό χαρακτήρα.
• Ανάδειξη νέων αθλημάτων που προωθούν την διαφυλλικότητα και μειώνουν τις αντιθέσεις, όπως μεικτά αθλήματα (κόρφμπολ, ποδοβόλεϊ, μεικτό βόλεϊ, μεικτό beach βόλεϊ).
• Για την ανάπτυξη των δράσεων μπορούν να χρησιμοποιούνται:
Τα προαύλια και οι αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων, τα κλειστά γυμναστήρια και τα υπόστεγα των σχολείων. Τα δημοτικά γήπεδα, μεγάλες πλατείες, αλσύλλια, παιδικές χαρές, θάλασσες, πισίνες, κόλποι και παραλίες, επανδρωμένα γυμναστήρια, υπαίθρια γυμναστήρια, λόφοι και βουνά, μεγάλοι δρόμοι, ανηφόρες και κατηφόρες, ελεύθεροι χώροι, κατασκηνώσεις κ.ά. Γενικά να αξιοποιούνται όλα τα φυσικά μέρη.
Όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι προγραμματισμένες, σταθερές, σαφείς και να μην έχουν επετειακό χαρακτήρα ή να γίνονται μόνο μια φορά.
Μπορεί, π.χ., κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα να γίνεται ποδηλατοδρομία, κάθε Σάββατο πρωί αερόμπικ σε μια πλατεία, να κλείνει κάθε Παρασκευή απόγευμα ένας δακτύλιος και να μπορούν οι πολίτες να τρέχουν ή να περπατούν, κάθε δεύτερη Κυριακή να οργανώνεται δρόμος υγείας, να κλείνει ένας μεγάλος δρόμος και να στήνονται πρόχειροι φιλέδες και να γίνονται αγώνες βόλεϊ.

Ο Δήμος Χανίων πρέπει για Πολιτιστικούς και Αθλητικούς σκοπούς να διαθέτει το 2% του προϋπολογισμού του, ανεξαρτήτως των αναγκών του Δήμου.

Πρέπει να ενημερώσει και να διευκολύνει την ένταξη των Χανιωτών σε αθλητικές δραστηριότητες. Στα πλαίσια αυτά, στόχος πρέπει να είναι η ένταξη κατ’ έτος τουλάχιστον του 5% του πληθυσμού σε αθλητικές δραστηριότητες με τελικό στόχο στο τέλος της 5ετίας το 25%.

Η συνεννόηση με τους αθλητικούς συλλόγους θα θεσπιστούν αντικειμενικά κριτήρια για την ενίσχυση της δράσης τους, χωρίς εύνοιες ή αποκλεισμούς.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Πιστεύουμε ότι όλες οι αθλητικές υποδομές που βρίσκονται στον γεωγραφικό τομέα του δήμου Χανίων πρέπει να περιέλθουν στην ευθύνη του με την ανάλογη χρηματοδότηση του δημοσίου από τον τακτικό προϋπολογισμό για την βελτίωση, συντήρηση και λειτουργία τους.
Πρέπει να αξιοποιήσει όλους τους αθλητικούς χώρους, να βελτιώσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και να δημιουργήσει νέες.
Στο Δήμο Χανίων σε απομακρυσμένα χωριά υπάρχουν υποδομές που δεν αξιοποιήθηκαν ή εγκαταλείφτηκαν. Αυτές αποτελούν αθλητικό πλούτο και πρέπει τάχιστα να μπουν στην υπηρεσία των τοπικών κοινωνιών αφού προηγουμένως συντηρηθούν ,εξοπλιστούν με εγκαταστάσεις για ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση , χειροσφαίριση, πετοσφαίριση κ.α. Να υπάρχουν αποδυτήρια, τουαλέτες, μπάνια και να γίνουν πόλος έλξης για όλους τους πολίτες .
Επείγει και είναι προτεραιότητα μας η δημιουργία αθλητικής υποδομής για το αθλήματα των ρήψεων (σφυροβολία, ακοντισμός, δισκοβολία, σφαιροβολία).
Ο εξωραϊσμός ,η συντήρηση των σχολικών γυμναστηρίων και των προαύλιων αθλητικών υποδομών είναι καθήκον μας και προϋπόθεση για να τεθούν στην υπηρεσία των κατοίκων της γειτονιάς αλλά και σωματείων αυτοδιαχειριστικά τις απογευματινές ώρες, τις γιορτές και καλοκαιρινούς μήνες.
Οι πρωτοβουλίες από το Δήμο με ενημέρωση, σεμινάρια, εκδηλώσεις εμψύχωσης και προτροπής πρέπει να πείθουν τους πολίτες για την συμμετοχή τους στο αθλητικό γίγνεσθαι της τοπικής κοινωνίας.
Ο Δήμος Χανίων θα στηρίξει κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού προς όφελος όλων, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις παραδόσεις του τόπου μας.
Η οργάνωση προγραμματισμένων διαδημοτικών αθλητικών αγώνων, με την συνεργασία Δήμου και σωματείων, πανελληνίου εμβέλειας ,και διεθνών, θεσμοθετημένων σε σύγχρονες συντηρημένες υποδομές είναι η προϋπόθεση ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού.
Οι καλές αθλητικές υποδομές και δημιουργία νέων σ όλα τα αθλήματα δημιουργούν προϋποθέσεις για τουριστικά πακέτα προπόνησης ομάδων, και ατόμων του εξωτερικού και όχι μόνο στο τόπο μας.
Η κορυφαία διεθνής αθλητική οργάνωση «Βενιζέλεια» να οργανώνεται κάθε χρόνο, (ετήσιος αθλητικός θεσμός) με τη συμμετοχή όλων των αθλητικών σωματείων χωρίς αποκλεισμούς ,σε όλα τα αθλήματα που καλλιεργούνται στο τόπο μας και ενεργό δράση του Δήμου Χανίων, Περιφέρειας, Γ.Γ.Αθλητισμού.
Ο Δήμος πρέπει να προγραμματίσει τη δημιουργία μικρών εγκαταστάσεων πολλαπλών αθλητικών χρήσεων σε μικρούς ελεύθερους χώρους.
Οι ασφαλείς παιδικές χαρές και η δημιουργία νέων αποτελούν υποχρέωση μας για τα πρώτα βήματα στην άσκηση και ψυχαγωγία των μικρών συμπολιτών.

Το μεγάλο πρόβλημα του κολυμβητηρίου Ν.Χώρας είναι το ενεργειακό,
χρειάζεται να γίνει προσπάθεια μείωσης του κόστους με κάθε τρόπο, η κεντρική διαχείριση του προβλήματος θα μπορούσε να απαλλάξει το Δήμο από το βάρος .Μέχρι να γίνει αυτό να δοθεί λύση με τη χρήση φωτοβολταϊκών, ανάπτυξη ειδικού σκέπαστρου για συντήρηση θερμοκρασίας νερού κλπ.
Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες των αθλητικών υποδομών μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας των.
Είναι γνωστό σ όλους ότι προηγούμενες δημοτικές αρχές ευθύνονται για την κατάσταση του κολυμβητηρίου Ακρωτηρίου και ποδηλατοδρομίου Καθιανών.
Η μη αποπεράτωσή τους στέρησε πολλά από την τοπική κοινωνία (υγεία, ψυχαγωγία, ανάπτυξη της κολύμβησης, της ποδηλασίας, αθλητικό τουρισμό, τοπική οικονομία, θέσεις εργασίας…)
Ο διαρκής αγώνας και η αποφασιστικότητα της Πρωτοβουλίας μας, μαζί με την Περιφέρεια, το αθλητικό κίνημα της τοπικής κοινωνίας θα δώσει λύση στο πρόβλημα .
Ο Δήμος πρέπει να δημιουργήσει κατάλογο όλων των αθλητικών υποδομών, των αθλητικών σωματείων ,του αθλητικού προγραμματισμού και να δίνει σχετικές πληροφορίες στους πολίτες μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας.
Ο Δήμος διεκδικεί την επαναλειτουργία αυτοτελούς Αθλητικού Γυμνασίου-Λυκείου για την ανάδειξη των αθλητικών ταλέντων.
Υποχρεωτική ύπαρξη κλειστού γυμναστηρίου στις νέες σχολικές μονάδες.
Αναδιοργανώνουμε τα προγράμματα αθλητισμού - ψυχικής υγείας.
Αναγνωρίζουμε και ενισχύουμε το σπουδαίο έργο των συλλόγων δρομέων υγείας.
Προτείνουμε για την καλύτερη διαχείριση, λειτουργία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού αλλά και την διόρθωση λαθών, συμμετοχή των πολιτών σε διαρκές φόρουμ στο Δήμο και μέσω της δημοτικής ιστοσελίδας.
Η Πρωτοβουλία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «πρώτα ο άνθρωπος" στέκεται δίπλα στους αθλούμενους, τους αθλητές, τους εθελοντές του ερασιτεχνικού αθλητισμού, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της φυσικής αγωγής, τους αγνούς φιλάθλους και απευθύνει κάλεσμα αντίστασης και ανατροπής: να αγωνιστούμε μαζί, με τους όρους των κοινωνικών αγώνων, της αξιοπρέπειας και της αυτοπεποίθησης, για τη ριζική αλλαγή στον αθλητισμό και όχι μόνο του Δήμου Χανίων. 

Μπαρτζώκας Ιωάννης Χανιά 3/5/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates