16/10/12

Κατά του fast track για τις ΒΑΠΕ τάσσεται και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης

Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΚ για ένα πλαίσιο ορθολογικής ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Κρήτη, το οποίο δεν εξυπηρετούν οι αποφάσεις 10/2012, 12/2012, 13/2012 (επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2.152,10 MW) της διυπουργικής επιτροπής στρατηγικών επενδύσεων του Ν.3894/2010 (γνωστός και ως νόμος fast track)

Λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιότητα και την πλειάδα θέσεων, προτάσεων και απόψεων που διατυπώνονται από πλήθος φορέων και πολιτών, για το ζήτημα της ανάπτυξης των ΑΠΕ και τις επενδύσεις που σχεδιάζονται για την Κρήτη, ταυτόχρονα με την μεγάλη σημασία του εν λόγω ζητήματος, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΚ, ομόφωνα, επισημαίνει τα παρακάτω:
Το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας αλλά και του Πολίτη, έχει αναγάγει τα ζητήματα που αφορούν την προώθηση των ΑΠΕ, ειδικά για την Κρήτη ως μείζονος σημασίας. Τόσο σε πλήθος εγγράφων, εισηγήσεων και εκδηλώσεων, όσο και σε μελέτη των επιμελητηρίων του νησιού, προβάλλουμε την ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της Κρήτης. Προτείναμε μάλιστα την ανάδειξη της Κρήτης ως πρότυπης περιφέρειας για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ στη Μεσόγειο, δεδομένων των ενεργειακών αναγκών της και της πληθώρας δυναμικού σε ΑΠΕ, όπως επίσης και τη διερεύνηση της δυνατότητας διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα προκειμένου να απελευθερωθεί η εφαρμογή ΑΠΕ στο νησί.
Η δραστηριοποίηση του ΤΕΕ/ΤΔΚ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εστιάζεται γενικότερα στην ανάδειξη της ορθής ενεργειακής πολιτικής σε πρωτεύουσας σημασίας. Τονίζουμε μέσα από τις παρεμβάσεις μας, τις ημερίδες και τα συνέδρια που συμμετέχουμε ή οργανώνουμε, ότι καθοριστικά βήματα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι :

 1. Ο συνολικός ενεργειακός σχεδιασμός για το νησί μας
 2. Η ουσιαστική προώθηση των ΑΠΕ και της συμπαραγωγής
 3. Η λήψη ουσιαστικών μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, ειδικά στα κτίρια, σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες
 4. Και βέβαια η ουσιαστική και ειλικρινής αλληλοενημέρωση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και των πολιτών

Οι βασικές θέσεις και απόψεις μας που στα πλαίσια του ρόλου μας και των δυνατοτήτων μας, καταθέσαμε και δημόσια προς όλους και προς το ΥΠΕΚΑ τον Ιανουάριο του 2010, όταν γινόταν συζήτηση για το τότε Σ/Ν για την «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» συνοψίζονται στα εξής:
  • Είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη η κατοχύρωση της ουσιαστικής διαβούλευσης, προς όφελος τόσο των επενδύσεων ΑΠΕ όσο και των πολιτών, γι’ αυτό προτείναμε στο σ/ν (τώρα πλέον Νόμος 3851/2010) εισαγωγικά να προστεθεί η παράγραφος που θα αναφέρεται στη σημασία και στην ανάγκη διαβούλευσης – ενημέρωσης με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς, αλλά και τους κατοίκους των περιοχών όπου υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την υλοποίηση οποιονδήποτε έργων ΑΠΕ. Έχει αποδειχτεί περίτρανα ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ που τυγχάνουν αποδοχής από τις τοπικές κοινωνίες έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους. Συγχρόνως είχαμε τονίσει τότε, ενόψει και του σχεδίου Καλλικράτης, όπου θα υπάρχει το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, ότι μπορεί να γίνει ακόμη πιο ουσιαστική η συμμετοχή των νέων δήμων, ακόμη και σε επιχειρηματικό επίπεδο για τα έργα ΑΠΕ, καθώς και σε επίπεδο επίλυσης ζητημάτων που άπτονται στην κείμενη νομοθεσία. Τονίσαμε μάλιστα ότι ήταν απαραίτητο να προβλεφθεί η αναθεώρηση – τροποποίηση του Σ/Ν μετά την ψήφιση του σχεδίου Καλλικράτης.
  • Αναμφίβολα, ο τομέας των ΑΠΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικός, κυρίως για την Κρήτη, με τα γνωστά ενεργειακά προβλήματα και τη δεδομένη αναγκαιότητα για περιβαλλοντικά φιλική παραγωγή ενέργειας. Συγχρόνως όμως, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος και στην ανάγκη να ορίζεται και συνεπώς να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής - ως η εν δυνάμει ικανότητα να αντεπεξέρχεται στις ανάγκες, τις απαιτήσεις και πιέσεις, χωρίς να βλάπτεται η ποιότητα των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και να εξασφαλίζεται η αειφορία – για όλες τις επενδύσεις ΑΠΕ.
  • Ως Τεχνικό Επιμελητήριο, είμαστε σε θέση να αποτιμήσουμε τεκμηριωμένα και με τεχνικά στοιχεία τις επιπτώσεις και τις ωφέλειες εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην περιοχή μας. Σίγουρα όμως απαιτείται, ευθύς εξαρχής, η παράθεση όλων των στοιχείων που αφορούν την όποια προτεινόμενη επένδυση. Κάτι που οφείλει να προηγείται προτού προχωρήσει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, ταυτόχρονα βέβαια με τον ουσιαστικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και τους πολίτες.

Αναφερόμενοι στα επενδυτικά σχέδια, η ένταξη των οποίων στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων του Ν.3894/2010 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1787 (τεύχος Β’/06.06.2012, εσωκλείεται) διαπιστώνουμε ότι οι συγκεκριμένες αδειοδοτικές διαδικασίες παραβιάζουν τις βασικές μας θέσεις περί:
 • ουσιαστικής διαβούλευσης, δεδομένου ότι η παράθεση των φακέλων που αφορούν στα επενδυτικά σχέδια δεν έχει πραγματοποιηθεί, ώστε να καταστεί εφικτή η τεκμηριωμένη αποτίμηση της συνολικής εικόνας των επενδύσεων.
 • ενεργειακού σχεδιασμού, δεδομένου ότι απουσιάζει τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο ο σχεδιασμός για το μεσοπρόθεσμο αλλά και το μακροπρόθεσμο ενεργειακό μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης και της συμμετοχής αυτών των επενδυτικών σχεδίων σε αυτό.
 • της ορθολογικής χωροθέτησης, δεδομένου ότι με τη διαθέσιμη αποσπασματική πληροφορία που προέρχεται κυρίως από τις αδειοδοτήσεις παραγωγής της ΡΑΕ, δεν μπορεί να εκτιμηθεί κατά πόσο τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια λαμβάνουν υπόψη τις μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης για την χωροθέτηση ΑΠΕ – Αιολικών (χειρότερα δε όταν τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια προηγούνται των σχετικών μελετών που έχει σκοπό να προκηρύξει η Περιφέρεια Κρήτης).

Κατόπιν των παραπάνω εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στις ακολουθούμενες αδειοδοτικές διαδικασίες των συγκεκριμένων αποφάσεων. Τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια, εφόσον προχωρήσουν, διαμορφώνουν ουσιαστικά την ενεργειακή κατάσταση στο νησί και αναδεικνύουν πλήρως την έλλειψη ενεργειακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο κατ’ αντιστοιχία για παράδειγμα με τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό για τους υδατικούς πόρους όπου σε πνεύμα διαφάνειας και με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων διαμορφώνεται (έστω και αργά) η στρατηγική και η χάραξη πολιτικών διαχείρισης εκμεταλλευόμενοι και το θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη.
Τέλος, μετά από προετοιμασία μηνών, έχουμε προγραμματίσει, σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ και την Περιφέρεια Κρήτης, τη διεξαγωγή Ημερίδας για τις ΑΠΕ με πιθανή ημερομηνία την 24η Νοεμβρίου 2012, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι θέσεις μας και θα δοθεί βήμα για την διατύπωση θέσεων και παρεμβάσεων προς μια, επιτέλους ορθολογική, ανάπτυξη των ΑΠΕ στον τόπο μας.
Για το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Στρογγυλός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates