6/3/13

Λεφτά του ΕΣΠΑ στις χερσαίες μεταφορές και τον τουρισμό

Με 4 εκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν 33 επενδυτές σε όλη την Κρήτη από το ΕΣΠΑ, στα πλαίσια του προγράμματος εκσυγχρονισμού χερσαίων μεταφορών. Η δημόσια δαπάνη θα πλησιάσει τα 3 εκ. ευρώ. Επίσης, 63 επενδυτικά σχέδια στην Κρήτη θα επιδοτηθούν με 7 περίπου εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και 3,5 από  δημόσια δαπάνη, στα πλαίσια προγράμματος για τον εναλλακτικό τουρισμό : 
Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούση ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα:

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον».

Πιο συγκεκριμένα, εντάχθηκαν 383 επενδυτικά σχέδια με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 42.919.650,07 € και δημόσια δαπάνη 29.799.632,88 €.

Η κατανομή των επενδυτικών σχεδίων ανά γεωγραφική περιφέρεια έχει ως εξής:
Περιφέρεια Υλοποίησης
Πλήθος
Επιχορηγούμενος Π/Υ
Δημόσια Δαπάνη
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
12
1.202.510,05
838.011,86
ΑΤΤΙΚΗ
93
10.149.640,21
7.036.111,06
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
3
400.752,00
280.526,40
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
29
3.535.903,24
2.457.382,28
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
11
1.130.117,70
781.732,39
ΗΠΕΙΡΟΣ
18
2.294.649,88
1.583.879,92
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
20
2.259.596,00
1.581.717,21
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
6
714.914,39
500.440,08
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
90
10.181.644,92
7.052.276,47
ΚΡΗΤΗ
33
4.064.563,01
2.805.754,12
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
6
675.384,85
468.569,40
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
27
2.875.766,26
2.013.036,39
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
35
3.434.207,56
2.400.195,30
Σύνολο:
383
42.919.650,07
29.799.632,88

Επίσης ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει  ότι με Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού κας ‘Ολγας Κεφαλογιάννη ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα:
«Εναλλακτικός Τουρισμός»
Πιο συγκεκριμένα, εντάχθηκαν 467 επενδυτικά σχέδια με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 50.062.364,66 και δημόσια δαπάνη 25.031.182,33 €.
Η κατανομή των επενδυτικών σχεδίων ανά γεωγραφική περιφέρεια έχει ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΤΤΙΚΗ
97
10.998.995,46
5.499.497,73
ΚΡΗΤΗ
63
6.908.015,75
3.454.007,87
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
60
5.668.029,93
2.834.014,97
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
48
4.925.759,82
2.462.879,91
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
43
4.924.795,39
2.462.397,70
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
41
4.196.258,85
2.098.129,43
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
29
3.244.032,87
1.622.016,44
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
22
2.686.697,57
1.343.348,79
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
16
1.398.654,91
699.327,46
ΗΠΕΙΡΟΣ
16
1.842.044,04
921.022,02
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
11
1.022.191,98
511.095,99
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
11
1.352.544,79
676.272,39
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
10
894.343,30
447.171,65
ΣΥΝΟΛΟ
467
50.062.364,66
25.031.182,33

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) έχει αναρτηθεί η Υπουργική Απόφαση με τον πλήρη κατάλογο των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates