31/10/13

Ένταξη 1464 μικρομεσαίων επιχειρήσεων με χρηματοδότηση 95 εκ. ευρώ

Εντάσσονται 1464 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κρήτης ποσού 95 εκ. ευρώ, δημοσία δαπάνη, στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

Συγκεκριμένα άμεσα εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» 373 επιχειρήσεις της Κρήτης, ενώ υπό προϋποθέσεις θα γίνεται η ένταξη για τις υπόλοιπες 1091 μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νησιού. Ειδικότερα για να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίστηκε η παροχή δυνατότητας ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος ύψους 22,5 εκ. ευρώ. Με την υπερδέσμευση του ποσού 72,642 εκ. ευρώ δίνεται η ευκαιρία υπό προϋποθέσεις ενίσχυσης-χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης (1091 επιχειρήσεις).
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων είναι:
α. η υποβολή έως την 28.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και
β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014.
Για τα έργα αυτά ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την 30.06.2015.
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε στις 24 Μαΐου. Υποβλήθηκαν συνολικά 1719 προτάσεις.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης εξέφρασε την ικανοποίηση του που το Υπουργείο Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας υλοποίησε την πρόταση-αίτημα της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ) για σημαντική υπερδέσμευση πόρων στο πρόγραμμα των μικρομεσαίων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα, είπε ο Περιφερειάρχης, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως στις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις να επενδύσουν και να δημιουργήσουν νέο αναπτυξιακό περιβάλλον και νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα ο κ. Αρναουτάκης ευχαριστεί τα στελέχη και τις ομάδες εργασίας της |Αναπτυξιακής Κρήτης αλλά και την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος και τους αξιολογητές που εργάστηκαν σκληρά για την ολοκλήρωση του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης του προγράμματος εντός 4 μηνών, όταν όλα τα προηγούμενα προγράμματα σε κεντρικό επίπεδο χρειαζόταν 16 με 18 μήνες.
Ο Περιφερειάρχης πρόσθεσε ότι οι αιρετές Περιφέρειες απέδειξαν ότι μπορούν άμεσα και αποτελεσματικά να διαχειριστούν προγράμματα για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νησί έχοντας απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Καταλήγοντας ο κ. Αρναουτάκης τόνισε ότι είναι ιδιαίτερο ενθαρρυντικό για το νησί μας ότι σε περίοδο οικονομικής ύφεσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας αλλά και οι νέοι επιχειρηματίες, ανταποκρίθηκαν στο πρόγραμμα που θα επανακκινήσει την οικονομία του τόπου.
Ενημέρωση επιτυχόντων:
Οι ενδιαφερόμενοι μετά την ανακοίνωση της απόφασης η οποία θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr θα μπορούν να πληροφορηθούν για την επιλογή ή μη της επενδυτικής τους πρότασης στη δράση ενίσχυσης ΜΜΕ, την βαθμολογία που έλαβαν όσοι εγκρίθηκαν καθώς και στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου της πρότασής τους.
Επίσης μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες σ τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ ανά Περιφέρεια, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων είναι στον παρακάτω πίνακα.
Στη συνέχεια την ανακοίνωση της απόφασης θα αποσταλούν από τον ΕΦΕΠΑΕ –τηλ. 2106985210- αναλυτικές επιστολές με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους ενδιαφερόμενους για κάθε επιμέρους επενδυτικό σχέδιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates