22/10/13

Παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας eEnviPer από την Περιφέρεια Κρήτης

Τα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα και ο ρόλος τους στην Ανοικτή Διακυβέρνηση, καθώς και η Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας αποτέλεσαν τους δύο κύριους άξονες του συνεδρίου, που αναλύθηκαν στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου "Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ - Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση της δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας", που οργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης.
Όπως αναφέρθηκε στο συνέδριο στους τομείς αυτούς - Ανοικτή Διακυβέρνηση, Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας- έχουν συντελεστεί σημαντικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια.
Τα οικονομικά οφέλη για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναμένονται από το άνοιγμα της δημόσιας πληροφορίας, υπολογίζονται σε 40 δισ. ευρώ ετησίως ενώ η διευρυμένη υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης στην επιστημονική γνώση αναμένεται να αποφέρει 6 δισ. ευρώ τον χρόνο. Την Ανοικτή Πρόσβαση υποστηρίζουν σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το "Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020", η "Κοινοτική Οδηγία για την Περαιτέρω Χρήση της Δημόσιας Πληροφορίας" και η "Σύσταση της Επιτροπής για την Πρόσβαση στις Επιστημονικές Πληροφορίες και τη Διαφύλαξή τους", καθώς και το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" για την έρευνα και την καινοτομία.
Από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάστηκε η ψηφιακή πλατφόρμα «eEnviPer» για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.
Το σύστημα eEnviPer βασίζεται σε σύγχρονες αρχές σχεδιασμού, και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού νέφους (cloud computing) και στην αρχιτεκτονική προσανατολισμένων υπηρεσιών. Με την πιλοτική λειτουργία του, η Περιφέρεια Κρήτης αποσκοπεί στην ουσιαστική βελτίωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, από την εκπόνηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και τον καθορισμό των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), έως την έγκριση και την εφαρμογή τους.
Η ψηφιακή πλατφόρμα eEnviPer είναι χρήσιμη σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την εκπόνηση, την υποβολή και αξιολόγηση Μ.Π.Ε. και τη Δήλωση Π.Π.Δ., στην Περιφέρεια Κρήτης καθώς και για την τήρηση και εφαρμογή τους: επενδυτές, επιχειρήσεις, Μελετητές Περιβάλλοντος, Δήμους και άλλους Φορείς, υπηρεσίες αρμόδιες για το περιβάλλον, πολίτες και ομάδες πολιτών που εκφράζουν τις απόψεις τους στη φάση της διαβούλευσης επί Μ.Π.Ε. Το eEnviPer παρέχει στους χρήστες αυτούς τη δυνατότητα διαχείρισης των διαδικασιών που τους αφορούν, αναλόγως με το ρόλο τους στις διαδικασίες αυτές.
Ο ιστότοπος του eEnviPer είναι http://greece.eenviper.eu/ και ως χρήστης της πλατφόρμας μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, είτε επιθυμεί να υποβάλει κάποιο αίτημα ή / και να συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης επί Μ.Π.Ε., είτε επιθυμεί απλώς να περιηγηθεί στην πλατφόρμα και να γνωρίσει τις λειτουργίες της, υποστηρίζοντας έτσι την προσπάθεια για την ενσωμάτωση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η εγγραφή γίνεται από την επιλογή «Σύνδεση», που βρίσκεται στην αρχική σελίδα.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, στα τηλέφωνα 2813-410124, -123, - 118 & -125.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates