11/10/12

Απαράδεκτη η επιβάρυνση των γονιών για τις επιδοτούμενες δράσεις της ΕΕΤΑΑ

από το Σύλλογο γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας Χανίων
Με την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ “προς τις δομές και τις ωφελούμενες μητέρες” (Αριθμ.Πρωτ.: 1971/05.09.2012) δίνεται το δικαίωμα στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς να ζητάνε τροφεία από τους γονείς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Συγκεκριμένα η απόφαση στην οποία κατέληξαν το υπουργείο Εργασίας, η ΚΕΔΕ, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και ο Νέος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, προβλέπει ουσιαστικά ότι την περικοπή του ποσού ανά παιδί που αρχικά όριζε το πρόγραμμα, θα την πληρώσουν οι γονείς. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει: «κατόπιν της προκύπτουσας μείωσης των ετήσιων ανώτατων ορίων δαπάνης, η σίτιση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά την παροχή προγεύματος ή απογευματινού». Ως αντάλλαγμα λοιπόν της μείωσης της επιδότησης, οι σταθμοί ανεξέλεγκτα μπορούν να ζητούν τροφεία από τους γονείς, παρά το γεγονός ότι αρχικά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος (1035/19.06.2012) ρητά αναφερόταν ότι: «ο Ανάδοχος δε δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων η οποιουδήποτε αντιτίμου από τις ωφελούμενες (όπως για παράδειγμα κόστος εγγραφής) ή δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των θρησκευτικών εορτών ή εθνικών επετείων»

Ως παρεπόμενα προκύπτουν:
1) Ενώ από την περικοπή αυτή οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί στους οποίους
συμπεριλαμβανόταν η σίτιση, χάνουν 362,5 ευρώ για τα νήπια και 404 ευρώ για τα βρέφη, χρεώνουν τους γονείς με ποσά που κυμαίνονται από 660 – 770 ευρώ(χωρίς να λαμβάνονται εισοδηματικά η κοινωνικά κριτήρια).
Αντίθετα για τους σταθμούς όπου δεν συμπεριλαμβανόταν η σίτιση, ενώ η επιδότηση των ΕΣΠΑ έχει επίσης περικοπεί κατά το ίδιο ποσοστό δηλαδή κατά 12,5% οι γονείς δεν καλούνται να καλύψουν την διαφορά που έχει προκύψει. Καμία συμμετοχή επίσης από τους γονείς δεν έχει ζητηθεί από τους “δημοτικούς “παιδικούς σταθμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
2) Τα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ καλούνται να αγοράσουν γραφική ύλη παρά το γεγονός ότι στην πρόσκληση αναφερόταν ότι «Στα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης σε Ευρώ (€) περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για γραφική ύλη αξίας 100€». Φτάσαμε δηλαδή να καλύπτουν οι γονείς άμεσα τα λειτουργικά έξοδα σε αναλώσιμα των έτσι κι αλλιώς επιδοτούμενων επιχειρήσεων.
3) Κάποιες δραστηριότητες για τα παιδιά των ΕΣΠΑ βαπτίζονται ως προαιρετικές, δεν εντάσσονται στο πακέτο της επιδότησης και άρα οι γονείς οφείλουν πάλι να πληρώνουν.
4) Οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, όχι απλώς καλύπτουν το ποσό της μείωσης που έχουν υποστεί αλλά τελικά βγαίνουν κερδισμένοι σε σχέση με την αρχική τους συμφωνία.

Ο Σύλλογός μας καταγγέλλει τα παραπάνω γεγονότα, θεωρεί απαράδεκτο να επιβαρύνονται οι γονείς -πολλοί από τους οποίους είναι άνεργοι- καταβάλλοντας επιπλέον χρήματα για μια δράση που επιδοτείται από το ΕΣΠΑ, ασυμβίβαστο και παρά τους όρους του προγράμματος.
-Είναι απαράδεκτη η απόφαση του υπουργείου εργασίας που φορτώνει όλο το βάρος στους γονείς. Το υπουργείο να καλύψει τη διαφορά του με τους ιδιώτες και να σταματήσει ο εκβιασμός με θύματα τους γονείς και τα παιδιά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates