5/11/13

Σε δημόσια διαβούλευση η στρατηγική της ΕΕ για την «Μακροπεριφέρεια» Ιονίου – Αδριατικής

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «Μακροπεριφέρεια» Ιονίου – Αδριατικής, η οποία διεξάγεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην προτεινόμενη «Μακροπεριφέρεια» Αδριατικής και Ιουνίου» συμμετέχουν εθνικές και περιφερειακές αρχές από 4 Κράτη–Μέλη της ΕΕ (Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία και Ελλάδα) και από 4 χώρες που προετοιμάζονται να ενταχθούν στην ΕΕ (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία).
Οι στόχοι της Μακροπεριφερειακής στρατηγικής Αδριατικής και Ιουνίου είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση, ιδιαίτερα μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας της «Μακροπεριφέρειας», της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητάς της. Η στρατηγική αυτή αναμένεται επίσης να συμβάλει ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.
Οι τομείς / πυλώνες της στρατηγικής για την «Μακροπεριφέρεια» είναι οι εξής:
1. Καινοτόμος θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη: αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια, «γαλάζια ενέργεια», ορυκτοί πόροι κλπ.
2. Συνδεσιμότητα: μεταφορές, διευκόλυνση εμπορίου, διασύνδεση με διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, συνδυασμένες μεταφορές κλπ.
3. Διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος: προστασία βιοποικιλότητας, καλύτερη διαχείριση αποβλήτων για παράκτιες περιφέρειες κλπ.
4. Αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας: τουρισμός, παράκτιος και εσωτερικός τουρισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τουρισμός κρουαζιέρας, πολιτιστικής κληρονομιάς, τουρισμός υγείας κλπ.
Ως οριζόντια ζητήματα εξετάζονται α) η έρευνα και η καινοτομία  και β) η δημιουργία και ανάπτυξη διαχειριστικών/ διοικητικών ικανοτήτων.
Η Περιφέρεια Κρήτης παρακολουθεί στενά τις συζητήσεις που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την διαμόρφωση της εν λόγω στρατηγικής. Η συμμετοχή πολιτών και φορέων της Κρήτης στη διαβούλευση αυτή θα επιτρέψει το καθορισμό συγκεκριμένων εφαρμόσιμων δράσεων με προστιθεμένη στρατηγική αξία. Καλούνται να συμμετέχουν οι πολίτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην Κρήτη όπως δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κ.λπ. με σκοπό τη συγκέντρωση ιδεών και τη διασφάλιση ότι η στρατηγική της ΕΕ θα είναι ρεαλιστική και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων της «Μακροπεριφέρειας».
Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως της 13 Δεκεμβρίου και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας στις 6–7 Φεβρουαρίου 2014. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει την ανακοίνωση για τη στρατηγική της ΕΕ για την «Μακροπεριφέρεια» Ιονίου – Αδριατικής καθώς και το πρόγραμμα της στρατηγικής αυτής.
Ο ιστότοπος στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates