14/6/11

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ:To Καστέλι, το Μαράθι και το Πλατάνι Σούδας, στις 5 πρώτες θέσεις για εγκαταστάσεις καυσίμων


Η ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΚΡΥΦΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΧΑΝΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ...ΧΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!
Tο Καστέλι Κισσάμου είναι πρώτο στη λίστα γης μελέτης χωροθέτησης των εγκαταστάσεων καυσίμων του νομού Χανίων που εκπόνησε μελετητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στις πρώτες πέντε θέσεις προτείνονται ακόμα το Πέρα Πλατάνι Σούδας και η περιοχή του ΝΑΤΟ στο Μαράθι Ακρωτηρίου, ενώ από τη λίστα λείπει φυσικά ο Αγιος Ονούφριος. Τις παραπάνω πληροφορίες αποκαλύπτουμε αποκλειστικά εμείς, καθώς, ενώ η μελέτη έχει ολοκληρωθεί πριν τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, οι αρμόδιοι κράτησαν κρυφό το πόρισμα της μελέτης, αποκρύπτοντας τις προτεινόμενες θέσεις από τους Χανιώτες. Τόσο ο τότε Νομάρχης Χανίων Γρηγόρης Αρχοντάκης ο οποίος ανέθεσε τη μελέτη στο Πολυτεχνείο όσο και ο Γ.Γ. Της Περιφέρειας κ. Καρουντζος που τελικά την παρέλαβε, δεσμεύτηκαν και δέσμευσαν και τους μελετητές να μην αποκαλύψουν τα κρίσιμα σημεία της μελέτης προεκλογικά, αφού αυτά θα δημιουργούσαν πολιτικό πρόβλημα. Το θέμα πέρασε στον Περιφερειακό σχεδιασμό και όπως θα διαβάσετε, οι αποφάσεις θα ληφθούν από την αιρετή Περιφέρεια.
Ευτυχώς, εμείς δεν δεσμευτήκαμε σε κανένα...

Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει παραδοθεί στην Περιφέρεια Κρήτης η μελέτη που είχε ανατεθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων στο Πολυτεχνείο Κρητης σχετικά με τη χωροθέτηση οχλουσών εγκαταστάσεων και δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο Νομό Χανίων και παρ' όλα αυτά δενέχει ακόμα ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκομένων τοπικών αρχών και φορέων σχετικά με την αξιολόγηση των δεκαπέντε θέσεων που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν προταθεί με αυστηρά κριτήρια επιλογής, τόσο από πλευράς γενικών στόχων ανάπτυξης όσο και από πλευράς κοινωνικής. Το πόρισμα της μελέτης που εκπόνησαν ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης Θεοχάρης Τσούτσος και ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Γεώργιος Παπαδάκης, αναμένεται να ληφθεί υπόψη κατά την επικείμενη αναθεώρηση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Κρήτης, με βάση τις απόψεις και τα κριτήρια που θα ορίσει το Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων το επόμενο χρονικό διάστημα.
Η πρόβλεψη χωροθέτησης πάντως δεξαμενών υγρών καυσίμων στον τόπο μας αλλά και ευρύτερα στην Κρήτη θεωρείται απαραίτητη, καθώς η ύπραξη οργανωμένων χώρων αποθήκευσης καυσίμων θα έχει θετικές επιπτώσεις στην επάρκεια των καυσίμων αλλά και στις τιμές κατανάλωσης. Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντική γιατί θα βάλει οριστικό τέλος σε θέματα που χρονίζουν όπως η επιχειρούμενη χωροθέτηση των δεξαμενών στο Πέρα Πλατάνι και η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του Αγ. Ονουφρίου που θεωρείται πανελλαδικά ο πλέον ακατάλληλος χώρος για τη δραστηριότητα αυτή.

Στον Πολίτη των Χανίων μίλησε ο καθηγητής κ. Τσούτσος, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να μας δώσει στοιχεία για τις προτάσεις του πορίσματος, αφού έχει δεσμευτεί. “Στη συγκεκριμένη μελέτη λήφθηκε υπόψη ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων που προσδιορίστηκαν και βαθμολογήθηκαν ούτως ώστε να προκύψει ένα σαφές αποτέλεσμα κατά τη μελλοντική αξιολόγηση που θα γίνει από τους αρμοδίους. Στόχος μας ήταν με την αξιολόγηση που κάναμε, αν φανεί τί ακριβώς έχει γίνει προκειμένου στη συνέχεια κάποια επιτροπή λήψης αποφάσεων, κάποια κοινωνική ομάδα ή το Τεχνικό Επιμελητήριο να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν, σημείο προς σημείο τις διάφορε2ς θέσεις, σε σχέση με τη βαθμολογία που έχει μπει για την κάθε μία από αυτές. Τα κριτήρια αυτά είχαν να κάνουν: πρώτον με τους γενικότερους στόχους ανάπτυξης (ένταξη στη γενικότερη χωροταξική πολτική σ' εθνικό επίπεδο, χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί, εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης, εξομάλυνση (πρόβλεψη) ενδεχόμενης σύγκρουσης μεταξύ μακροχρόνιων και μεσοχρόνιων στόχων/επιδιώξεων βιομηχανικής ανάπτυξης).”
Σύμφωνα με το κ. Τσούτσο, “η επόμενη κατηγορία αφορούσε στα επιχειρησιακά κριτήρια, δηλαδή με τεχνικά στοιχεία που αναφέρονταν στην έκταση της διαθέσιμης γης (μέγεθος και σχήμα) και στη δυνατότητα επέκτασής της, στα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής και στην εξέλιξή τους, στη γειτνίαση/εγγύτητα με υπηρεσίες εξυπηρέτησης και στη διασύνδεση με σημαντικά οδικά δίκτυα, οδικούς κόμβους και μέσα μεταφοράς στη διασύνδεση με υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις και στη γειτνίαση με το θαλάσσιο μέτωπο. Επίσης λήφθηκαν υπόψη οικονομικά κριτήρια (π.χ το κόστος απόκτησης γης, το κόστος δημιουργίας και συντήρησης έργων υποδομής, το κόστος κατασκευής λιμενικών εγκαταστάσεων, η γειτνίαση με πρώτες ύλες, προμηθευτές, κέντρα κατανάλωσης και΄αστικά κέντρα και μεταφορικό κόστος) και περιβαλλοντικά κριτήρια σε σχέση με τη μορφολογία/ανάγλυφο του εδάφους, την απόσταση από τη θάλασσα και το βάθος της θάλασσας, τις γεωλογικές και τις υδρολογικές παραμέτρους και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την απόσταση από περιοχές Δικτύου NATURA, αρχαιολογικούς χώρους, τουριστικές περιοχές και χώνες υψηλής παραγωγικότητας. Εξάλλου μετρήθηκαν κριτήρια υγιεινής και ασφάλειας, όπως π.χ. Ο δείκτης πυκνότητας του πληθυσμού, ο βαθμός όχλησης βιομηχανιών, η δυνατότητα ασφαλούς εκκένωσης της περιοχής ή παροχής βοήθειας σεπερίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ η τελευταία κατηγορία κριτηρίων που επιμέναμε πολύ να μπει, αφορούσε την αξιολόγηση από ομάδες κατοίκων της κάθε περιοχής και σχετιζόταν με την απόσταση της χωροθέτησης αυτής της βιομηχανικής εγκατάστασης από περιοχές κατοικίας και από οικισμούς, με τις απασχολήσεις που δημιουργούνται για τους κατοίκους και με τις ενδεχόμενες οχλήσεις των κατοίκων της περιοχής”.
Ο κ. Τσούτσος συμλληρώνει ότι “όπως καταλαβαίνετε τα αποτελέσματα του πορίσματος είναι αρκετά ευαίσθητα και σίγουρα μπορούν να δημιουργηθούν και φόβοι σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων ποι οποίοι δεν υφίστανται. Περισσότερο η μελέτη αυτή πρόκειται για ένα εργαλείο λήψης απόφασης ακι η ταξινόμηση αυτών των περιοχών που εξετάσαμε αθ βοηθήσει τις αρχές να καταλήξουν σ' ένα συγκεκριμένο σημείο. Από κει και πέρα το θέμα αυτό, απασχολεί τους αρμοδίους και σε παγκρήτιο επίπεδο. Εμείς στείλαμε τα αποτελέσματα της μελέτης στην Περιφέρεια Κρήτης και αναμένουμε τις απαιτούμενες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν στο μέλλον”.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το θέμα αυτό αναμένεται να τεθεί στα πλαίσια της αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης που καταγράφει όλες τις προτάσεις και τις λύσεις για τα σημαντικά θέματα σε επίπεδο νομού Χανίων και Κρήτης συμπεριλαμβανομένης της μελέτης του Πολυτεχνείου για τα καύσιμα. Η ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό, ήδη έχει καταθέσει τις προτάσεις της στην Περιφέρεια και είναι θέμα πολιτικής απόφασης του Υπουργείου Υποδομών για το πότε θα δωθεί στη δημοσιότητα το τελικό κείμενο του εγκεκριμένου Χωροταξικού Σχεδίου Κρήτης. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Απόσολο Βουλγαράκη, το θέμα θα εκκινηθεί μέσα στο καλοκαίρι με τη σύσταση επιτροπής . Για το θέμα της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων καυσίμων ο ίδιος τονίζει ότι τίθεται από την αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού σε παγκρήτιο επίπεδο. “Φυσικά στα Χανιά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τα καύσιμα, στα οποία θα πρέπει να δώσουμε μία οριστική λύση...” μας είπε ο κ. Βουλγαράκης.

Εξάλλου, σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια εκδίκαση υπόθεσης για μια επιχειρούμενη επέκταση των δεξαμενών του Αγ. Ονουφρίου από τη μία από τις δύο εταιρείες που εδρεύουν στην περιοχή. Ενα ιστορικό πολλών ετών, που περιλαμβάνει ατυχήματα σε δεξαμενόπλοια, δικαστικούς αγώνες κατοίκων και αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων κατά των εγκαταστάσεων του Αγίου Ονουφρίου, νομαρχιακές αποφάσεις που δεν υλοποιήθηκαν, επιτροπές που απενεργοποιήθηκαν, ελέγχους που έγιναν και άλλους που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, μπορεί να κλείσει μόνο με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της μελέτης και την υλοποίηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου. Είναι κοινό μυστικό, ότι οι εταιρείες Silk Oil και Shell που εδρεύουν στον Αγιο Ονούφριο είναι διατεθιμένες να μετεγκατασταθούν εφόσον βρεθεί μια λύση που θα ευνοεί τον ανταγωνισμό. Αυτό εξάλλου αποκαλύπτει το έγγραφο της SHELL που διαθέτουμε -αν και παλιό, του 1994- που αναφέρει “γνωρίζοντας την απόφαση που ελήφθη παλαιότερα από φορείς της Νομαρχίας Χανίων για μετεγκατάσταση των δεξαμενών μας καυσίμων στον Αγιο Ονούφριο σε δώρο που θα εκρίνετο ποιό κατάλληλος, δηλώνουμε ότι ευθύς ως ευρεθεί και χωροθετηθεί οριστικά ο νέος χώρος αυτός, θα οργανώσουμε την μετεγκατάστασή τους, χωρίς προσκόμματα”. Η πρόθεση των δύο εταιρειών να μετεγκατασταθούν δεν ωφείλεται βέβαια σε ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά σε ανταγωνιστικούς, καθώς οποιαδήποτε εταιρεία εγκατασταθεί σε άλλη περιοχή θα “σπάσει” το ολιγοπώλιο των Χανίων και θα μπορεί να λειτουργεί σε καλύτερες (και πιο ασφαλείς συνθήκες).

Περισσότερα | στη σελίδα μας στο facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

View My Stats

Twitter Updates